ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

221
222
223
225
227
312
313
314
321
322
323
324
325
331
332
333
334
335
341
342
343
344
411
412
413
414
421
422
423
424
425
431
432
445
511
512
513
514
515
521
522
523
524
525
526
531
532
533
534
535
536
541
542
543
544
545
546
612
613
614
631
633
634
635
636
637
638
641
642
643
645
646
721
722
723
724
725
726
727
728
731
732
733
734
735
735/
736
737
738
741
742
743
744
7A1
7A2
7A2.1
7A3
7A4
7A5
7A6
7A7
7A8
7B1
7B2
7B3
7B4
7B6
7B7
7B8
7B9
7ฺB6
โสตฯ 2
au01
au02
au03
au04
au05
au06
au07
au08
au09
au10
au11
au12
au13
au14
au15
au16
au17
au18
au19
au20
au21
au22
au23
au24
au25
au26
au27
au28
au29
au30
au31
au32
au33
au34
au35
au36
au37
au38
au39
au40
รง.ช่างกล
รง.ช่างกล1
รง.ช่างกล2
รง.ช่างกล3
รง.ชฟ
แผนก
แผนกชั้น2
็Homeroom
Civil 03
Civil 05
Civil Computer1
Civil Computer2
Civil Drawing 1
Civil Drawing 2
Civil Drawing1
Civil Drawing2
Civil01
civil02
civil03
civil05
civil11
Civil12
com1
com2
ห้องเรียนA
หอประชุมโยธา
สำรวจ
สำรวจ2
สถานประกอบการ
หน้าเสาธง
สนาม
Homeroom
ออกแบบ1
อากาศยาน
Lab
Multimedia1
SmartClassRoom
T112
T113
T121
T122
T123
TechnicCom1
ลานกิจกรรมหน้าเสาธง
ึ7A1
ึ7A2
ึฺ7B1
กิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือ
ชส.1
ชส.2
ชส.3
ชส.4
ชส.5
ชอA12
ชอA13
ชอA14
ชอA15
ชอA21
ชอA22
ชอA23
ชอA24
ชอA25
ชอA26
ชอB1
ชอB2
ชอB3
ชอB4
ชอB5
ชอB6
ชอB7
ชอB8
ชช
บัวแก้ว
ป.งานสี
ป.งานสี1
ป.งานไม้
ป.งานก่อสร้าง
ป.งานก่อสร้าง1
ป.งานปูน
พลานามัย
พื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจ 1
พื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจ 2
พื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจ1
พื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจ2
พื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจ3
พื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจ4
พื้นที่ปฏิบัติงานไม้ 1
พื้นที่ปฏิบัติงานไม้ 2
พื้นที่ปฏิบัติงานไม้1
พื้นที่ปฏิบัติงานไม้2
พื้นที่ปฏิบัติงานปูน1
พื้นที่ปฏิบัติงานปูน2
ุ631

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-4525-5047

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2020 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.