ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

221
222
223
225
227
31
312
313
314
321
322
323
324
325
331
332
333
334
335
341
342
343
344
412
413
414
421
422
423
424
425
431
442
443
444
445
511
512
513
514
515
521
522
523
524
525
526
531
532
533
534
535
536
541
542
543
544
545
546
612
613
614
626
627
631
632
633
634
635
636
637
638
643
644
646
711
713
714
715
721
722
723
724
725
726
727
728
731
732
733
734
735
736
737
738
740
741
742
743
7A1
7A2
7A3
7A4
7A6
7A7
7A8
7B1
7B2
7B3
7B4
7B6
7B7
7B8
7B9
7ฺB2
A
AU01
AU02
AU03
AU04
AU05
AU06
AU07
AU08
AU10
AU11
AU12
AU14
AU15
AU16
AU17
AU18
AU19
AU20
AU21
AU22
AU23
AU24
AU25
AU27
AU28
AU29
AU30
AU31
AU32
AU33
AU35
AU36
เขียนแบบ1
เขียนแบบ2
รง.1
รง.2
รง.3
รง.ช่างกล 1
รง.ช่างกล 2
รง.ช่างกล 3
รง.ช่างกล1
รง.ช่างกล2
รง.ช่างกล3
เทคนิคพื้นฐาน
เทคนิคพื้นฐาน ชั้น2
็Homeroom
civil01
civil06
civil11
civil12
civil14
civil15
com1
com2
ห้องพละ
้Homeroom
หอประชุม
สำรวจ
สำรวจ1
สำรวจ2
สามัญ
สถานประกอบการ
หน้าเสาธง
สนาม
Homeroom
ออกแบบ1
อากาสยาน
lab1
lab2
Smart Classrom
Smart Classroom
T121
ลานหน้าเสาธง
ลานกิจกรรมหน้าเสาธง
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
งานไม้1
งานไม้2
งานปูน
งานปูน1
งานปูน2
ชส.1
ชส.2
ชส.3
ชส.4
ชส.5
ชอA21
ชอA24
ชอA25
ชอA26
ชอB1
ชอC210
ชอC211
ชอC22
ชอC24
ชอC25
ชอC26
ชอC27
ชอC28
ชอC29
ชช
ป.งานไม้
ป.งานก่อสร้าง
ป.งานปูน
พลานามัย

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.