ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
1. นายสุวิชา มั่นยืน  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คศ.3 [ตารางสอน]  
2. นายไวพจน์ ศรีธัญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คศ.3 [ตารางสอน]  
3. นางราตรี สะดีวงษ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา คศ.3 [ตารางสอน]  
4. น.ส.สายฝน สาระผล  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คศ.3 [ตารางสอน]  
5. นายธาตรี พิบูลมณฑา  ผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.3 [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.