ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
1. นายเชาวลิต บุญมา  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
2. นายชนะ สุทธิประภา  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
3. นายอนุพันธ์ จารุพงษ์  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
4. นายตฤณ แสนลา  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
5. นายศักรินทร์ ไชยปัญญา  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
6. นายบัณฑิตย์ เหลาทอง  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
7. นางกัลยาณี บุญสุข  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
8. น.ส.เกษมณี ไชยมาตย์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
9. นายพิริยะ ข่ายกระโทก  พนักงานราชการ (ครู) [ตารางสอน]  
10. นายธีรภัทร มณีวงษ์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
11. น.ส.จุฑารัตน์ แสงรูจี  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
12. น.ส.ศิริยาพร สำเภา  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
13. นายธีรวัฒน์ ศรีกะกุล  ครูผู้ช่วย [ตารางสอน]  
14. นายนราธร เขื่องดี  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
15. นายพงษ์ศักดิ์ สีลาคม  ครู [ตารางสอน]  
16. นายปัญญวัฒน์ จันทร์ชัยภักดิ์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
17. น.ส.นุชจิรา วรรณสิทธิ์   [ตารางสอน]  
18. นายครูพิเศษ 4 ชก.  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
19. นายครูพิเศษ 5 ชก.  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.