ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
1. ว่าที่ ร.ต.คมกริช    สายพิณ
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-020
20119-2009การสื่อสารด้วยเส้นใยแสง1-3-240
20119-2011การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย2-3-350
20119-2012ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่1-3-240
20119-2101โครงข่ายสายตอนนอก1-3-240
30000-2xx2กิจกรรมสถานประกอบการ1-0-010
30119-5103งานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม 30-0-310
30119-5104งานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม 40-0-310
30119-8503ฝึกงาน 20-0-410
30126-1007Digital Techniques/Electronic Instrument Systems 1 3-0-330
30126-1011Electronic Fundamental3-0-330
hr03-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   20 ชั่วโมง     ปวส   10 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.