ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
1. นายอดิศักดิ์ เจริญพงษ์  ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 [ตารางสอน]  
2. นายปิยรัตน์ คันธจันทร์  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
3. นายดุลยวัต รักษ์พงศ์  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
4. นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
5. น.ส.วิรุฬพรรณ บุญรมย์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
6. ว่าที่ ร.ต.ปัญญา บุญเล่ห์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
7. นายกิติศักดิ์ แนวบุตร  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
8. น.ส.กมลชนาฏ แสนพันธ์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
9. นายศิริทรัพย์ สุราทิพย์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
10. นายณัฐวรรธน์ เกษกุล  ครูผู้ช่วย [ตารางสอน]  
11. น.ส.จริญญา หล้าลุน  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
12. นายกีรติ ธานี  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
13. นายเดชณรงค์ ดอกบัว  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
14. นายชาติชาตรี เวียงจันทร์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
15. นายศุภสิทธิ์ สายขุน  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
16. น.ส.ประไพสุข เกษมสุข  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.