ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
1. นายอภิสิทธิ์    พรมดอน
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-2120
20101-2007กลศาสตร์เครื่องกล2-0-260
20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-240
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
30126-8501โครงงาน4-0-440
hr04-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   22 ชั่วโมง     ปวส   7 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
2. นายสุรพงศ์    กันตะบุตร
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-280
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-220
20100-1003งานฝึกฝีมือ0-6-2180
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-020
30100-0002เขียนแบบเทคนิค1-3-240
hr05-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   28 ชั่วโมง     ปวส   7 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
3. ว่าที่ ร.ต.วิทยา    สายลาด
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-240
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-2100
20100-1003งานฝึกฝีมือ0-6-2180
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   32 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.