ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
1. นายอุทัย    พลเขตต์
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น0-6-2180
30100-0011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน1-6-370
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   25 ชั่วโมง     รวม   25 ชั่วโมง
 
2. นายสุพัฒน์    แนวจำปา
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น0-6-2240
30100-0011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน1-6-370
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   31 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
3. นายฐิติพันธ์    พิมพ์ชาย
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30100-0002เขียนแบบเทคนิค1-3-280
30100-0004วัสดุช่าง2-0-220
30100-0011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน1-6-3140
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   24 ชั่วโมง     รวม   24 ชั่วโมง
 
4. นายสมปอง    เพิ่มพูล
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30100-0011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน1-6-3350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   35 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
5. นายธนาคาร    กอมณี
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-240
20100-1003งานฝึกฝีมือ0-6-2300
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   34 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
6. นายกายสิทธิ์    นามลาด
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-240
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-220
20100-1003งานฝึกฝีมือ0-6-260
30100-0002เขียนแบบเทคนิค1-3-2160
30100-0011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน1-6-370
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   12 ชั่วโมง     ปวส   23 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
7. นายครูพิเศษ 1    ชฐ.
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.