คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายเอกฉัตร   พลรัตน์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา ชฟ 3/5-6
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2104-8001ฝึกงาน0-0-44
2108-2119ระบบไฟฟ้าในอาคาร2-0-22
30104-0005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ2-3-325
30104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2108-2119 ---------›
ชถ.31,ชถ.32
7A3 
‹------------------------------------- 30104-0005 -------------------------------------›
สชฟ.ม619
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A3 
‹------------------------------------- 30104-0005 -------------------------------------›
สชฟ.ม617
‹---------------------------- 2104-8001 ----------------------------›
ชฟ.35,ชฟ.36
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A3 
‹------------------------------------- 30104-0005 -------------------------------------›
สชฟ.ม614
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A3 
‹------------------------------------- 30104-0005 -------------------------------------›
สชฟ.ม616
735 
‹------------------ 30104-2202 ------------------›
สชฟ.14,สชฟ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A3 
‹------------------------------------- 30104-0005 -------------------------------------›
สชฟ.ม618
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นายสุนทร ดอนชัย)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี