คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายเอกฉัตร   พลรัตน์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา ชฟ 3/5-6
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2104-8001ฝึกงาน0-0-44
2108-2119ระบบไฟฟ้าในอาคาร2-0-22
30104-0005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ2-3-325
30104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
2108-2119 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.31,ชถ.32
2108-2119 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.31,ชถ.32
7A3 
สชฟ.ม619
7A3 
สชฟ.ม619
7A3 
สชฟ.ม619
7A3 
สชฟ.ม619
7A3 
สชฟ.ม619
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A3 
สชฟ.ม617
7A3 
สชฟ.ม617
7A3 
สชฟ.ม617
7A3 
สชฟ.ม617
7A3 
สชฟ.ม617
2104-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชฟ.35,ชฟ.36
2104-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชฟ.35,ชฟ.36
2104-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชฟ.35,ชฟ.36
2104-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชฟ.35,ชฟ.36
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A3 
สชฟ.ม614
7A3 
สชฟ.ม614
7A3 
สชฟ.ม614
7A3 
สชฟ.ม614
7A3 
สชฟ.ม614
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A3 
สชฟ.ม616
7A3 
สชฟ.ม616
7A3 
สชฟ.ม616
7A3 
สชฟ.ม616
7A3 
สชฟ.ม616
735 
สชฟ.14,สชฟ.13
735 
สชฟ.14,สชฟ.13
735 
สชฟ.14,สชฟ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A3 
สชฟ.ม618
7A3 
สชฟ.ม618
7A3 
สชฟ.ม618
7A3 
สชฟ.ม618
7A3 
สชฟ.ม618
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นายสุนทร ดอนชัย)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี