ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ประเภทวิชา
ที่ระดับสาขางานจำนวนห้องห้อง
1ปริญญาตรี2 01:เทคโนโลยียานยนต์ 10 ทล.บ.ยานยนต์2/1 ทล.บ.ยานยนต์2/2 ทล.บ.ยานยนต์2/3 ทล.บ.ยานยนต์2/4 ทล.บ.ยานยนต์2/5 ทล.บ.ยานยนต์2/6 ทล.บ.ยานยนต์2/7 ทล.บ.ยานยนต์2/8 ทล.บ.ยานยนต์2/9 ทล.บ.ยานยนต์2/10 ทล.บ.ยานยนต์2/11 ทล.บ.ยานยนต์2/12 ทล.บ.ยานยนต์2/13 ทล.บ.ยานยนต์2/14 ทล.บ.ยานยนต์2/15 ทล.บ.ยานยนต์2/16 ทล.บ.ยานยนต์2/17 ทล.บ.ยานยนต์2/18 ทล.บ.ยานยนต์2/19 ทล.บ.ยานยนต์2/20
2ปริญญาตรี2 01:เทคโนโลยีไฟฟ้า 10 ทล.บ.ไฟฟ้า2/1 ทล.บ.ไฟฟ้า2/2 ทล.บ.ไฟฟ้า2/3 ทล.บ.ไฟฟ้า2/4 ทล.บ.ไฟฟ้า2/5 ทล.บ.ไฟฟ้า2/6 ทล.บ.ไฟฟ้า2/7 ทล.บ.ไฟฟ้า2/8 ทล.บ.ไฟฟ้า2/9 ทล.บ.ไฟฟ้า2/10 ทล.บ.ไฟฟ้า2/11 ทล.บ.ไฟฟ้า2/12 ทล.บ.ไฟฟ้า2/13 ทล.บ.ไฟฟ้า2/14 ทล.บ.ไฟฟ้า2/15 ทล.บ.ไฟฟ้า2/16 ทล.บ.ไฟฟ้า2/17 ทล.บ.ไฟฟ้า2/18 ทล.บ.ไฟฟ้า2/19 ทล.บ.ไฟฟ้า2/20
3ปริญญาตรี2 01:เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 10 ทล.บ.คอมพิวเตอร์2/1 ทล.บ.คอมพิวเตอร์2/2 ทล.บ.คอมพิวเตอร์2/3 ทล.บ.คอมพิวเตอร์2/4 ทล.บ.คอมพิวเตอร์2/5 ทล.บ.คอมพิวเตอร์2/6 ทล.บ.คอมพิวเตอร์2/7 ทล.บ.คอมพิวเตอร์2/8 ทล.บ.คอมพิวเตอร์2/9 ทล.บ.คอมพิวเตอร์2/10 ทล.บ.คอมพิวเตอร์2/11 ทล.บ.คอมพิวเตอร์2/12 ทล.บ.คอมพิวเตอร์2/13 ทล.บ.คอมพิวเตอร์2/14 ทล.บ.คอมพิวเตอร์2/15 ทล.บ.คอมพิวเตอร์2/16 ทล.บ.คอมพิวเตอร์2/17 ทล.บ.คอมพิวเตอร์2/18 ทล.บ.คอมพิวเตอร์2/19 ทล.บ.คอมพิวเตอร์2/20
4ปริญญาตรี2 01:เทคโนโลยีการผลิต 10 ทล.บ.การผลิต2/1 ทล.บ.การผลิต2/2 ทล.บ.การผลิต2/3 ทล.บ.การผลิต2/4 ทล.บ.การผลิต2/5 ทล.บ.การผลิต2/6 ทล.บ.การผลิต2/7 ทล.บ.การผลิต2/8 ทล.บ.การผลิต2/9 ทล.บ.การผลิต2/10 ทล.บ.การผลิต2/11 ทล.บ.การผลิต2/12 ทล.บ.การผลิต2/13 ทล.บ.การผลิต2/14 ทล.บ.การผลิต2/15 ทล.บ.การผลิต2/16 ทล.บ.การผลิต2/17 ทล.บ.การผลิต2/18 ทล.บ.การผลิต2/19 ทล.บ.การผลิต2/20
5ปริญญาตรี2 01:เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 10 ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์2/1 ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์2/2 ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์2/3 ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์2/4 ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์2/5 ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์2/6 ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์2/7 ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์2/8 ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์2/9 ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์2/10 ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์2/11 ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์2/12 ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์2/13 ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์2/14 ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์2/15 ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์2/16 ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์2/17 ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์2/18 ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์2/19 ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์2/20

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.