คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สยฟ.11
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
สาขางาน เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30143-0002เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 2-0-22
30143-0003เครื่องมือวัดในงานยานยนต์ไฟฟ้า 1-3-24
30143-0006งานระบบกักเก็บและอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า 1-3-24
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34
30143-2002งานมอเตอร์ขับเคลื่อนสําหรับยานยนต์ไฟฟ้า 2-3-35
30143-2004งานอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและเซนเซอร์ยานยนต์ไฟฟ้า 2-3-35
30143-2005งานอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 2-3-35
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  27-25-35 52
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
511 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 น.ส.พิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ
523 
 นางขนิษฐา
523 
‹--------- 30000-1101 ---------›
 นางขนิษฐา ดาโรจน์
221 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 นางศรีอุดร ศิริปริญญานันท์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30000-1304 ----------------------------›
 นายธานินทร์ สันตะวงษ์
524 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 น.ส.ชนิศากาญจน์ ธรรมวัติ
‹---------------------------- 30143-0006 ----------------------------›
 นายสานิต อัคชาติ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30143-0003 ----------------------------›
 นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์
‹--------- 30143-0002 ---------›
 นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์
‹--------- 30000-2001 ---------›
 ส.อ.เดชศรี พนมเขต
 ส.อ.เดชศรี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30143-2004 ----------------------------›
 นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์
 นายอภิสิทธิ์
‹---------------------------- 30100-0104 ----------------------------›
 นายสถาพร แสวงแก้ว
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
 นายรัฐฉัตร จันทป
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30143-2002 ----------------------------›
 นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์
 นายอภิสิทธิ์
‹------------------------------------- 30143-2005 -------------------------------------›
 นายคารมย์ แก้วกันยา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายกตนนท์ นาทัน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี