คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สยฟ.11
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
สาขางาน เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30143-2007งานวิเคราะห์ปัญหายานยนต์ไฟฟ้า 2-3-31
30143-5101งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 1 *-*-31
30143-5102งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 2 *-*-31
30143-8002ฝึกงาน 1 *-*-21
30000-2xx1กิจกรรมสถานประกอบการ *-*-01
 รวม  2-3-11 5
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 ส.อ.เดชศรี  ส.อ.เดชศรี  ส.อ.เดชศรี  ส.อ.เดชศรี  ส.อ.เดชศรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายกตนนท์ นาทัน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี