ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
SELECT dba_student.*, dba_sub_departmet_stu.sdep_name, dba_department_stu.dep_name, dba_student.stu_year_entry, dba_sub_departmet_stu.sdep_extname, dba_sub_departmet_stu.sdep_remark, dba_student_type.stt_description, dba_class.cla_name,dba_class.cla_extname FROM dba_student LEFT JOIN dba_sub_departmet_stu ON dba_student.cla_id=dba_sub_departmet_stu.cla_id and dba_student.fac_id=dba_sub_departmet_stu.fac_id and dba_student.dep_id=dba_sub_departmet_stu.dep_id and dba_student.sdep_id=dba_sub_departmet_stu.sdep_id LEFT JOIN dba_department_stu ON dba_student.cla_id=dba_department_stu.cla_id and dba_student.fac_id=dba_department_stu.fac_id and dba_student.dep_id=dba_department_stu.dep_id LEFT JOIN dba_class ON dba_student.cla_id=dba_class.cla_id LEFT JOIN dba_student_type ON dba_student.stu_stt_id=dba_student_type.stt_id WHERE dba_student.stu_stt_id='1' and dba_student.cla_id='01' and dba_student.fac_id='1' and dba_student.dep_id='04' and dba_student.sdep_id='01' and dba_student.stu_year_entry='' ORDER BY sec_room,sec_group,stu_id
ไม่พบนักศึกษา xxxxx

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.