ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชช.11    คณะวิชา ช่างเชื่อมโลหะ   สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ  สาขางาน ผลิตภัณฑ์
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
320000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
420000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
520001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 แก้ไข   ลบ
620001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
720100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
820100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
920103-1001งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 0-6-26 แก้ไข   ลบ
1020103-2008กระบวนการเชื่อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1120103-2111วัสดุช่างเชื่อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1220000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
13home-roomโฮมรูม 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 33 
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1420000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1520000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1620000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1720000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
1820000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1920001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2020100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2120103-2001เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2220103-2007เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2320000-1505อาเชียนศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
2420103-2209งานเชื่อมแก๊ส 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2520000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
26hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  17 หน่วย 38 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 29/12/2014 11:52:21

ปวช.1   ชช.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างเชื่อมโลหะ   สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ  สาขางาน ผลิตภัณฑ์
ปีการศึกษา  2567  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2720000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2820000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2920000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3020000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
3120001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
3220100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3320103-2002เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 2 0-6-26 แก้ไข   ลบ
3420100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3520103-2006เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
3620103-2011ผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
3720103-2102งานออกแบบผลิตภัณฑ์ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
3820000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
39hr02-0001โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 43 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 29/12/2014 11:52:21
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2566 ] [2/2566 ] [1/2567 ] [2/2567 ] [1/2568 ] [2/2568 ] [1/2569 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2566] [1.5/2566] [2.5/2566] [2.5/2567] [1.5/2567] [2.5/2567] [2.5/2568] [1.5/2568] [2.5/2568] [2.5/2569]
ผลการเรียน  [1/2566] [2/2566] [1/2567]
บัตรลงทะเบียน  [1/2566] [2/2566] [1/2567]
ค่าลงทะเบียน  [1/2566] [2/2566] [1/2567]

reg/planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
> bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti
travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.