ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชถ.11    คณะวิชา การก่อสร้าง   สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม  สาขางาน สถาปัตยกรรม
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
320000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
420000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
520001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 แก้ไข   ลบ
620100-1301เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
720100-1303ศิลปะและภาพร่าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
820108-1002วัสดุก่อสร้าง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
920108-2008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1020108-2009การทำหุ่นจำลอง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1120108-2111เทคนิคก่อสร้าง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1220000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
13home-roomโฮมรูม 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 34 
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1420000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1520000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1620000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1720000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
1820108-1001พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1920108-2004การเขียนแบบก่อสร้าง 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2020108-2104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2120108-2108การเขียนภาพร่าง 0-4-24 แก้ไข   ลบ
2220108-2112เทคนิคก่อสร้าง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2320108-9001วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2420000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
25hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  17 หน่วย 32 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 29/12/2014 14:04:00

ปวช.1   ชถ.   ห้อง  1    คณะวิชา การก่อสร้าง   สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม  สาขางาน สถาปัตยกรรม
ปีการศึกษา  2567  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2620000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2720000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2820000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2920000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
3020001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3120108-1003การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3220108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 1-6-37 แก้ไข   ลบ
3320108-2005การเขียนแบบก่อสร้าง 2 0-6-26 แก้ไข   ลบ
3420108-2113กลศาสตร์โครงสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3520000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
36hr02-0001โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  16 33 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 29/12/2014 14:04:00
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2566 ] [2/2566 ] [1/2567 ] [2/2567 ] [1/2568 ] [2/2568 ] [1/2569 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2566] [1.5/2566] [2.5/2566] [2.5/2567] [1.5/2567] [2.5/2567] [2.5/2568] [1.5/2568] [2.5/2568] [2.5/2569]
ผลการเรียน  [1/2566] [2/2566] [1/2567]
บัตรลงทะเบียน  [1/2566] [2/2566] [1/2567]
ค่าลงทะเบียน  [1/2566] [2/2566] [1/2567]

reg/planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
> bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti
travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.