ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวส.1   สชย.11    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา เครื่องกล  สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
230000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
330000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
430000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34 แก้ไข   ลบ
530000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33 แก้ไข   ลบ
630000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
730001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
830100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
930100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1030101-2001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1130101-2004งานเขียนแบบชิ้นนส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1230101-2005งานส่งถ่ายกำลัง 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1330101-2101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1430000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
15hr04-0001โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  37 หน่วย 50 
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1630101-5101งานเทคนิคยานยนต์ 1 *-*-31 แก้ไข   ลบ
1730101-5102งานเทคนิคยานยนต์ 2 *-*-31 แก้ไข   ลบ
1830101-8002ฝึกงาน 1 *-*-21 แก้ไข   ลบ
1930000-2xx1กิจกรรมสถานประกอบการ *-*-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  8 4 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 11/11/2014 00:00:33
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2566 ] [2/2566 ] [1/2567 ] [2/2567 ] [1/2568 ] [2/2568 ] [1/2569 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2566] [1.5/2566] [2.5/2566] [2.5/2567] [1.5/2567] [2.5/2567] [2.5/2568] [1.5/2568] [2.5/2568] [2.5/2569]
ผลการเรียน  [1/2566] [2/2566]
บัตรลงทะเบียน  [1/2566] [2/2566]
ค่าลงทะเบียน  [1/2566] [2/2566]

reg/planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.