ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
1. นายวิทยา กองตระกูลดี  ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 [ตารางสอน]  
2. นายเอกพร วรรณประภา  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
3. ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร  พนักงานราชการ(ครู) [ตารางสอน]  
4. นายปัญญา จินดามาตย์  ครูผู้ทรงคุณค่า [ตารางสอน]  
5. นายวีระชัย คำมา  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
6. นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
7. นายโชคชัย สายสะอาด  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
8. นายศตวรรษ วารินทร์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.