ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
1. น.ส.ครูพิเศษ 1 ชส.  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
2. นายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
3. นายอุดมศักดิ์ ตั้งอุดมโชคไพศาล  ครูชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
4. น.ส.ภัททิรา ศรีนัครินทร์  ครู [ตารางสอน]  
5. นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล  ครูชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
6. นายอุทัย ไชยวิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
7. นางกนกพร ไชยวิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
8. น.ส.ธิดารัตน์ บุญดล  ครู [ตารางสอน]  
9. น.ส.จิญาศิณี ศิริกิจ  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
10. นายพีรคุปต์ ทิพย์จันทร์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
> bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti
travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.