ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
1. นายชูเกียรติ ประมุขกุล  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
2. นายคารมย์ แก้วกันยา  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
3. นายพรศักดิ์ บุญพา  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
4. นางจุฬาพรรณ์ คณารักษ์  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
5. นายวิเชียร กำทอง  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
6. นายทรงศักดิ์ สัตนาโค  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
7. นายอรุณ ชุมอาจ  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
8. ว่าที่ ร.ต.ศตวัฒน์ มงคลดิษฐ์  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
9. น.ส.ประภาพรรณ กำทอง  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
10. นายอนุสรณ์ จารุกมูล  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
11. นายภัทรพนธ์ ไชยคำภาวีราธัช  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
12. นายสุรพงษ์ สามแก้ว  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
13. นายสุรชาติ วิชาชัย  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.