ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
1. นายชนินทร์ พบลาภ  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
2. นายสวัสดิ์ ธงไชย  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
3. นายชวินทร์ พลหาญ  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
4. นายอิทธิพล สุขเติม  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
5. นายชวาล แข็งแรง  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
6. ว่าที่ ร.ต.วิทยา เจริญทัศน์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
7. นางนฤมล นามบุญ  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
8. นายธัชวัฒน์ ศรีพนากุล  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
9. นายบัญชา หาแก้ว  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
10. นายธนวัฒน์ พร้อมสุข  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
11. นายสุภภณ สวาสดิพันธ์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
12. น.ส.สุนันท์นุช มีแสง  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
13. นายณัฐพล เทพมา  ครู [ตารางสอน]  
14. นายนราวัฒน์ เขียวอ่อน  ครู [ตารางสอน]  
15. น.ส.นลินทิพย์ กิจจา  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
16. นายเปรมศักดิ์ ศรีลรินทร์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
17. นายณัฐภัทร เหมือนคิด  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
18. นายพงศ์ธร ปานรัตน์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.