ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
1. นายอุทัย พลเขตต์  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
2. นายสุพัฒน์ แนวจำปา  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
3. นายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
4. นายสมปอง เพิ่มพูล  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
5. นายธนาคาร กอมณี  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
6. นายกายสิทธิ์ นามลาด  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
7. นายครูพิเศษ 1 ชฐ.   [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.