คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชย.25
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-12 2
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 2
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 2
20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ 1-0-11 1
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11 1
20101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22 2
20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24 4
20101-2104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-6-37 7
20101-2105งานปรับอากาศรถยนต์ 1-3-24 4
20101-2403งานเตรียมผิวงาน 1-6-37 7
20101-2507งานเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ 1-3-24 4
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
hr02-0001โฮมรูม 1-0-01 1
 รวม  12-27-20 39 39
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  ครบ
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสมบัติ แนวจำปา  นายสมบัติ แนวจำปา  นายสมบัติ แนวจำปา  นายสมบัติ แนวจำปา
622 
 น.ส.กฤติกา แตงโสภา
622 
 น.ส.กฤติกา แตงโสภา
 นายสัญชัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
546 
 น.ส.รุ่งอรุณ ไตรวงษ์
546 
 น.ส.รุ่งอรุณ ไตรวงษ์
524 
 น.ส.พิมพ์พัชชา
 นายณัฐกร หมื่นทอง  นายณัฐกร หมื่นทอง  นายณัฐกร หมื่นทอง  นายณัฐกร หมื่นทอง  นายอภิสิทธิ์ พรมดอน  นายอภิสิทธิ์ พรมดอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุนันท์ อินทร์งาม  นายสุนันท์ อินทร์งาม  นายสุนันท์ อินทร์งาม  นายสุนันท์ อินทร์งาม  นายสุนันท์  นายวราวุฒิ  นายวราวุฒิ วงศ์ชาลี  นายวราวุฒิ วงศ์ชาลี  นายสุนันท์ อินทร์งาม  นายสุนันท์ อินทร์งาม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวัฒนา ทองเทพ  นายวัฒนา ทองเทพ  นายวัฒนา ทองเทพ  นายวัฒนา ทองเทพ  นายวัฒนา ทองเทพ  นายวัฒนา ทองเทพ  นายวัฒนา ทองเทพ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายฐิติกร ยืนยั่ง  นายฐิติกร ยืนยั่ง  นายฐิติกร ยืนยั่ง  นายฐิติกร ยืนยั่ง
544 
 น.ส.รัญยารัตน์ สิงห์คำ
544 
 น.ส.รัญยารัตน์ สิงห์คำ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายกตนนท์ นาทัน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี