ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
1 0--0 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2--------- คลินิคคุณธรรม1-1-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
30 --0 (0)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
400 --0 (0)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5000 --0 (0)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
600000000 000000000000-0-0 (0)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
701000001 งานเทคนิคพื้นฐาน5-3-3 (0)วิชาชีพพื้นฐานกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
801000002 เขียนแบบเทคนิค4-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
901000003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์4-3-2 (0)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1001000004 วัสดุช่าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1101000005 งานวัดละเอียด3-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1201010001 เครื่องยนต์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1301010002 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1401010003 งานเครื่องยนต์ดีเซล0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1501010004 ไฟฟ้ารถยนต์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1601010005 งานไฟฟ้ารถยนต์0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1701010006 ส่งกำลังรถยนต์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1801010007 งานส่งกำลังรถยนต์0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1901010008 เครื่องล่างรถยนต์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2001010009 งานเครื่องล่างรถยนต์0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2101020001 ชิ้นส่วนเครื่องมือกล3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2201020002 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น5-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2301020003 งานเครื่องมือกล 21-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2401030001 เขียนแบบช่างเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2501030002 งานโลหะแผ่น1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2601030003 งานเชื่อมแก๊ส1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2701030004 งานเชื่อมไฟฟ้า3-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2801030005 งานผลิตภัณฑ์1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2901040001 เขียนแบบไฟฟ้า1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3001040002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า2-3-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3101040003 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3201040004 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร2-3-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3301040005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม2-3-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3401050001 งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด2-3-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3501050002 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3601050003 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3701050004 พื้นฐานวงจรพัลซ์และดิจิตอล1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3801050005 งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ2-3-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3901060001 กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4001060002 วัสดุก่อสร้าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4101060003 เทคนิคก่อสร้าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4201060004 ฝึกฝีมืองานไม้0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4301060005 ปฏิบัติงานก่อสร้าง0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4401060006 ประมาณราคาก่อสร้าง1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4501080001 ศิลปและภาพร่างเพื่อการออกแบบ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4601080002 การเขียนแบบก่อสร้าง1-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4701080003 การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น1-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4801080004 ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4901080005 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5001080006 งานปูน1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5203 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
> bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti
travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2015 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.