ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
121282003 ระบบปฏิบัติการ3-3-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
221282004 ไมฌครคอนโทรลเลอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
321282005 พื้นฐานการอินเตอร์เฟส1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
421282103 การซ่อมบำรุงแผงวงจรหลัก1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
521282104 การซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
621282105 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
721282106 เครื่องรับโทรทัศน์และมอนิเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
821282107 เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
921282111 โปรแกรมเชิงวัตถุ 11-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1021282113 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1121282114 พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1221282122 ระบบเสียงและระบบภาพ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1321282123 การตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1421288001 ฝึกงาน*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
152200001101 ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1622001001 ธุรกิจทั่วไป2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1722001002 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1822001004 บัญชีเบื้องต้น 21-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1922001005 การขายเบื้องต้น 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2022001006 พิมพ์ดีดไทย 11-3-3 (16)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2122001007 พิมพ์ดีดอังกฤษ 11-2-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2222001008 พิมพ์ดีดอังกฤษ 13-0-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2322001009 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2422001010 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์4-0-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2522001011 การบันทึกและถอดข้อความเสียง4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2622001012 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์0-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2722001016 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2822001018 เอกสารธุรกิจ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2922001020 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3022001901 ฝึกงาน0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3122002001 ภาษาไทยธุรกิจ1-2-2 (0)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3222002002 ธุรกิจทั่วไป2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3322002003 การบัญชี 12-3-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3422002004 การขาย1-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3522002005 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น1-4-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3622002006 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3722002901 ฝึกงาน0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3822003303 มารยาทและการสมาคม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3922010008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4022011001 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4122011002 บัญชีเบื้องต้น 12-2-3 (4)กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4222011003 บัญชีเบื้องต้น 22-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4322011004 การขาย 13-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4422011005 พิมพ์ดีดไทย 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4522011006 พิมพ์ดีดไทย 20-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4622011007 พิมพ์ดีดอังกฤษ 11-2-1 (3)กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4722011009 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4822011010 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 20-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4922011011 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 10-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5022011012 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 20-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.