ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
121042227 วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
221042228 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
321042302 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
421042303 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
521042309 สายส่งและสายอากาศ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
621042314 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
721042316 ไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งาน 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
821042401 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
921042402 ปฎิบัติเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 10-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1021042403 ทฤษฎีเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1121042404 ปฎิบัติเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 20-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1221042421 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1321042501 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1421042502 วงจรไฟฟ้า0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1521042503 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1621042504 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1721042505 วงจรพัลส์และดิจิตอล0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1821042506 ระบบเสียงและระบบภาพ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1921042507 เครื่องรับโทรทัศน์และมอนิเตอร์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2021042508 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม2-4-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2121042509 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2221042510 งานบริการคอมพิวเตอร์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2321042511 ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2421042512 คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2521042513 คอมพิวเตอร์เครือข่าย0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2621042514 งานบริการเครื่องพิมพ์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2721042515 งานบริการเครื่องพิมพ์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2821042516 โปรแกรมระบบปฏิบัติการ0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2921042517 โปรแกรมยูลิตี้0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3021042518 วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์0-3-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3121044101 งานช่างไฟฟ้า 10-16-4 (16)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3221044102 งานช่างไฟฟ้า 20-0-4 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3321044103 งานช่างไฟฟ้า 30-8-3 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3421044104 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 40-16-3 (16)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3521044201 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3621044202 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 20-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3721044203 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 30-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3821044204 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 40-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3921044205 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 50-6-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4021044206 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 60-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4121045001 โครงการ*-4-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4221045002 โครงงาน8-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4321046104 การส่องสว่าง1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4421046201 คอมพิวเตอร์เครือข่าย4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4521046202 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4621046203 ซีลสกรีนและวงจรพิมพ์4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4721046205 --0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4821046207 วงจรไอซีและการประยุกต์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4921046208 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5021048001 ฝึกงาน*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.