ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15731261203 English for aircraft maintennace technician III4-6-4 (10)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25731261204 English for aircraft maintennace technician IV4-6-4 (10)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35731262001 Gas Turbine Engine for Aviation 2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45731262002 Reciprocating Engine (piston Engine)2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55731262003 Digital Technology/EIS2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65731262004 Basic Avionics2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75731262005 Aircarft Structure and System 12-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85731262006 Aircarft Structure and System 22-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95731262007 Aircraft Landing Gear, Hydralic, Pneumatic,Fuel Position & Warning System2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105731262101 Basic Aerodynamics (Fixed Wings Aerodynamics and flight Control)3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115731262102 Basic Aerodynamics (Rotary Wings Aerodynamics and flight Control)3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125731262103 Propulsion2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135731262104 Propeller0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145731262105 Sheet metal & Riveting Practical Skill Work Shop0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155731262106 Composite Material and Plastic Practical Skill0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165731262107 Covering & Finishing and Bonded Structures0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175731262108 Weight and Balance0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185731268001 On the job Training*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195731268501 Project0-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205731269001 Aircarft Assembly, Rigging and Control Cables0-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215731269002 Welding Brazing and Soldering0-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225731269003 Repair and Assembling Inspection Practical Skill0-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235731269004 Tools and Special Tools Using Practical Skill0-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245731269005 Presition Tools Using Practical Skill0-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255731269006 Fluid Lines and Fittings0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265731269007 Atmosphere Control, Fire Detection,Ice and Rain Protection System0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275731269008 Engine Electrical, Ignition and Starting System0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285731269009 Engine Fuel System, Fuel Metering and Induction System0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295731280001 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305731280002 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315731280003 งานพื้นฐานวงจรพัลซ์และดิจิตอล1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325731280004 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335731280005 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345731280006 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355731280007 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365731280008 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375731281001 เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385731281002 ดิจิตอลเทคนิค2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395731281003 โปรแกรมโครงสร้าง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405731281004 ระบบฐานข้อมูล2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415731282001 ระบบปฏิบัติการ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425731282002 เทคนิคการอินเตอร์เฟส1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435731282003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445731282004 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 11-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455731282005 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465731282006 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475731282007 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485731282101 การใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495731282104 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505731282105 การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5203 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
> bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti
travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.