ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
132134004 การจัดการผลิตภัณฑ์ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
233020003 การบัญชีเบื้องต้น21-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
333333333 กิจกรรม0-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
434001001 หลักศิลป์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
534001002 หลักเศรษฐศาสตร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
634001003 การบริหารงานบุคคล3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
734001004 อินทรีย์เคมี4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
834001005 การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
934010001 อุตสาหกรรมสิ่งทอขั้นพื้นฐาน1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1034010002 การใช้และการบํารุงรักษาจักรเย็บผ้า1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1134010003 การออกแบบเสื้อผ้า4-0-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1234010004 เสื้อผ้าสตรีขั้นพื้นฐาน1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1334010005 เสื้อผ้าบุรุษขั้นพื้นฐาน0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1434012001 อุตสาหกรรมสิ่งทอ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1534012002 ประวัติเครื่องแต่งกาย2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1634012003 เทคนิคการออกแบบเสื้อผ้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1734012004 เทคนิคการทําแบบตัด5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1834012005 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1934012006 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2034012007 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2134012008 ธุรกิจเสื้อผ้า2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2234012009 สัมมนาวิชาชีพ2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2334012101 คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจเสื้อผ้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2434012102 เทคนิคการตกแต่งเสื้อผ้า1-5-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2534012103 เทคนิคการตัดเย็บชุดกลางวันสตรี5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2634012104 เทคนิคการตัดเย็บกางเกงสตรี1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2734012105 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีโอกาสพิเศษ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2834012106 เทคนิคการทําเสื้อบนหุ่น5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2934012107 เทคนิคการตัดเย็บชุดวิวาห์ และชุดราตรี5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3034012108 เทคนิคการตัดเย็บชุดไทย5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3134012109 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อเทเลอร์สตรี1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3234012110 เสื้อผ้าสตรีเพื่อการค้า5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3334012201 กายวิภาคเพื่อการสร้างแบบ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3434012202 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อบุรุษ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3534012203 เทคนิคการตัดเย็บกางเกงบุรุษ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3634012204 เทคนิคการตัดเย็บชุดกีฬา1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3734012205 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษโอกาสพิเศษ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3834012206 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อเทเลอร์บุรุษ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3934012207 เสื้อผ้าบุรุษเพื่อการค้า5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4034012301 เทคนิคการย้อมสี5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4134012302 เทคนิคการทอผ้าพื้นเมือง5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4234012303 เทคนิคการตัดเย็บชุดนอน5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4334012304 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าวัยรุ่น5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4434012305 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าครอบครัว5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4534012306 เทคนิคการดัดแปลงแก้ไขเสื้อผ้า5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4634012307 เทคนิคการปักจักร5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4734012308 เทคนิคการตัดเย็บเครื่องใช้ภายในบ้าน5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4834012309 ธุรกิจผ้าสําหรับสัตว์เลี้ยง5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4934014001 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5034014002 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.