ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
134012003 เทคนิคการออกแบบเสื้อผ้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
234012004 เทคนิคการทําแบบตัด5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
334012005 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
434012006 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
534012007 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
634012008 ธุรกิจเสื้อผ้า2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
734012009 สัมมนาวิชาชีพ2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
834012101 คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจเสื้อผ้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
934012102 เทคนิคการตกแต่งเสื้อผ้า1-5-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1034012103 เทคนิคการตัดเย็บชุดกลางวันสตรี5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1134012104 เทคนิคการตัดเย็บกางเกงสตรี1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1234012105 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีโอกาสพิเศษ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1334012106 เทคนิคการทําเสื้อบนหุ่น5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1434012107 เทคนิคการตัดเย็บชุดวิวาห์ และชุดราตรี5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1534012108 เทคนิคการตัดเย็บชุดไทย5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1634012109 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อเทเลอร์สตรี1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1734012110 เสื้อผ้าสตรีเพื่อการค้า5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1834012201 กายวิภาคเพื่อการสร้างแบบ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1934012202 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อบุรุษ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2034012203 เทคนิคการตัดเย็บกางเกงบุรุษ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2134012204 เทคนิคการตัดเย็บชุดกีฬา1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2234012205 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษโอกาสพิเศษ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2334012206 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อเทเลอร์บุรุษ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2434012207 เสื้อผ้าบุรุษเพื่อการค้า5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2534012301 เทคนิคการย้อมสี5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2634012302 เทคนิคการทอผ้าพื้นเมือง5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2734012303 เทคนิคการตัดเย็บชุดนอน5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2834012304 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าวัยรุ่น5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2934012305 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าครอบครัว5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3034012306 เทคนิคการดัดแปลงแก้ไขเสื้อผ้า5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3134012307 เทคนิคการปักจักร5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3234012308 เทคนิคการตัดเย็บเครื่องใช้ภายในบ้าน5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3334012309 ธุรกิจผ้าสําหรับสัตว์เลี้ยง5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3434014001 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3534014002 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3634014003 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3734014004 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3834014005 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง 50-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3934014101 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษขั้นสูง 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4034014102 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษขั้นสูง 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4134014103 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษขั้นสูง 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4234014104 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษขั้นสูง 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4334014105 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษขั้นสูง 50-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4434014106 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษขั้นสูง 60-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4534014201 ปฏิบัติงานธุรกิจผ้าและเครื่องแต่งกาย 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4634014202 ปฏิบัติงานธุรกิจผ้าและเครื่องแต่งกาย 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4734014203 ปฏิบัติงานธุรกิจผ้าและเครื่องแต่งกาย 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4834014204 ปฏิบัติงานธุรกิจผ้าและเครื่องแต่งกาย 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4934014205 ปฏิบัติงานธุรกิจผ้าและเครื่องแต่งกาย 50-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5034016001 โครงการ0-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.