ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15731025002 งานเครื่องมือกล 22-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25731025101 งานเครื่องมือกล 11-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35731025102 งานเครื่องมือกล 2*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45731025103 งานเครื่องมือกล 3*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55731025104 งานเครื่องมือกล 4*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65731028001 ฝึกงาน*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75731028002 ฝึกงาน 1*-*-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85731028003 ฝึกงาน 2*-*-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95731028501 โครงการ*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105731029001 เทคนิคการประมาณราคา2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115731029002 เทคนิคการอบชุบโลหะ2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125731029003 เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135731030001 กระบวนการเชื่อม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145731030002 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155731030003 งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165731030004 งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175731032001 วัสดุในงานเชื่อม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185731032002 การออกแบบรอยต่อ และสัญลักษณ์ในงานเชื่อม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195731032003 มาตรฐานงานเชื่อม 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205731032004 เทคโนโลยีการเชื่อม0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215731032005 วัสดุและโลหะวิทยา2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225731032006 งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235731032007 ทดสอบวัสดุ2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245731032102 โลหะวิทยางานเชื่อม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255731032103 การตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265731032104 การทดสอบงานเชื่อมโดยทำลาย2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275731032105 การทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลาย2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285731032303 งานเชื่อมโครงสร้างโลหะ2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295731032304 งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305731035101 งานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 1*-*-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315731035102 งานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 2*-*-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325731038002 ฝึกงาน 1*-*-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335731038501 โครงการ*-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345731040001 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355731040002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365731040003 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375731040004 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385731040005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395731041001 วงจรไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405731041002 เครื่องวัดไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415731041003 ดิจิตอลประยุกต์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425731041004 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435731042001 การติดตั้งไฟฟ้า 12-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445731042002 การออกแบบระบบไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455731042003 เครื่องกลไฟฟ้า 12-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465731042004 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475731042005 การส่งและจ่ายไฟฟ้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485731042006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495731042007 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505731042104 วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.