ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
121042002 ระบบปฏิบัติการ2-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
221042005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร1-3-1 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
321042012 ปฎิบัติควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
421042101 เขียนแบบไฟฟ้า1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
521042102 วงจรไฟฟ้า 12-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
621042103 วงจรไฟฟ้า 21-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
721042104 เครื่องวัดไฟฟ้า1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
821042105 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
921042106 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1021042107 หม้อแปลงไฟฟ้า1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1121042108 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1221042109 การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1321042110 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1421042111 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1521042112 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1621042113 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1721042114 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1821042116 ดิจิตอลเบื้องต้น1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1921042117 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 20-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2021042118 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2121042119 โรงต้นกำลังไฟฟ้า2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2221042121 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2321042122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2421042126 การส่องสว่าง1-0-1 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2521042127 เทคนิคการประหยัดพลังงาน1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2621042128 อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมระบบทำความเย็นปรับอากาศ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2721042201 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2821042202 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2921042203 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3021042204 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3121042205 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3221042206 วงจรอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3321042207 วงจรพัลส์และดิจิตอล0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3421042208 เครื่องเสียง0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3521042209 เครื่องรับวิทยุ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3621042210 เครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3721042211 เครื่องรับโทรทัศน์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3821042212 ระบบเสียง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3921042213 ระบบภาพ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4021042214 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4121042215 ไมโครโปรเซสเซอร์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4221042216 งานบริการคอมพิวเตอร์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4321042217 โทรศัพท์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4421042218 วิทยุสื่อสาร1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4521042219 งานบริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4621042221 คอมพิวเตอร์เครือข่าย1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4721042222 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์2-2-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4821042223 ซิลสกรีนและวงจรพิมพ์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4921042225 โทรคมนาคมเบื้องต้น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5021042226 ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.