ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
120001104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
220001106 ศิลปการพูด1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3200011401 aaaaaa2-2-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4200012001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
520001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 12-0-2 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
620001202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 22-0-2 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
720001203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
820001204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 20-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
920001205 การสนทนาภาษาอังกฤษ 22-0-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1020001206 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม2-0-2 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1120001207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1220001209 วสาส่สาน1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
132000120x ภาษาอังกฤษ 12-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1420001215 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ2-0-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1520001220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1620001221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 10-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1720001222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 22-0-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1820001223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1920001224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2020001232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2120001233 ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2220001235 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2320001237 ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2420001239 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า1-2-2 (3)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2520001244 ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2620001245 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2720001250 ภาษาจีนพื้นฐาน10-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2820001251 ภาษาจีนพื้นฐาน22-0-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2920001301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนอาชีพ1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3020001302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศึกษาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3120001303 การดำรงชาติไทย2-0-2 (2)กลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3220001307 เหตุการณ์ปัจจุบัน2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3320001401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3420001402 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3520001403 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3620001420 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3720001421 วิทยาศาสตร์ประยุกต์1-2-2 (3)กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3820001501 หน้าที่พลเมืองและศิลธรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3920001503 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 32-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4020001504 อาเซียนศึกษา1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4120001507 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 72-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4220001520 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 22-0-2 (2)กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4320001521 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 32-0-2 (2)กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4420001525 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 72-0-2 (2)กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4520001601 พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4620001602 ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ0-2-1 (2)กลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4720001603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต3-0-2 (0)กลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4820001605 การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ0-2-1 (2)กลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4920001606 การป้องกันตนเองจากภัยสังคม2-0-1 (2)กลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5020001607 เพศวิถีศึกษา1-0-1 (1)กลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.