ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
120020002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
220020003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 10-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
320020004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 20-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
420020005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 30-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
520020006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 30-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
620020007 กิจกรรมอื่นที่สถานประกอบการจัด0-0-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
720020101 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-0 (0)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
820020102 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 22-0-0 (0)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
920020103 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 12-0-0 (0)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1020020104 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 22-0-0 (0)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1120020105 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 32-0-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1220020106 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1320021018 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 22-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1420022001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 12-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1520022002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 22-0-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1620022004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1720031501 คณิตศาสตร์ 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1820033003 มารยาทและการสมาคม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
19201001001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
20201001002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
21201001003 งานฝึกฝีมือ0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
22201001004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
23201001005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
24201001007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25201001008 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
26201001301 เขียนแบบเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
27201001303 ศิลปะและภาพร่าง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
28201012001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
29201012002 งานเครื่องยนต์ดีเซล1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
30201012003 งานเครื่องล่างรถยนต์1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
31201012004 งานส่งกำลังรถยนต์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
32201012005 งานไฟฟ้ารถยนต์1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
33201012006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
34201012007 กลศาสตร์เครื่องกล2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35201012008 งานขับรถยนต์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36201012009 งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
37201012010 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
38201012101 งานเครื่องยนต์เล็ก1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
39201012102 งานจักรยานยนต์1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
40201012103 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
41201012104 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
42201012105 งานปรับอากาศรถยนต์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
43201012106 งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
44201012107 คณิตศาสตร์ช่างยนต์2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45201012109 งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46201012110 งานประดับยนต์ 1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47201012403 งานเตรียมผิวงาน1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48201012404 งานพ่นสีรถยนต์1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49201012507 งานเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50201018001 ฝึกงาน*-2-4 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5203 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
> bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti
travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.