ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131012202 งานบริการระบบไอน้ำอุตสาหกรรม5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231012203 งานบริการเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331012204 งานบริการเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431012205 งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531012206 งานบํารุงรักษาระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631012207 กระบวนการผลิต3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731012208 การส่งถ่ายความร้อน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831012209 การทําความเย็นอุตสาหกรรม3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931012210 การปรับอากาศอุตสาหกรรม3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031012211 วิศวกรรมโรงต้นกําลัง3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131012212 เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231012213 ชิ้นส่วนเครื่องกล3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331012214 ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431012301 งานติดตั้งเครื่องยนต์เรือ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531012302 เกียร์เรือ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631012303 ใบจักรเรือ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731012304 ไฟฟ้าในเรือ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831012305 งานซ่อมเครื่องยนต์เรือ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931012306 การเขียนแบบและอ่านแบบเรือ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031012307 ความต้านทานและกําลังเรือ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131012308 วิศวกรรมเครื่องกลเรือ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231012309 สัญญาณควบคุมการเดินเรือ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331012310 งานท่อในเรือ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431012311 เครื่องมือวัดและระบบควบคุม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531012312 งานเครื่องมือกลเรือ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631012313 การขนถ่ายวัสดุในเรือ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731012314 ทฤษฎีเรือ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831012315 บุคคลประจําเรือ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931012401 งานบริการเครื่องจักรกลงานพืช5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031012402 งานบริการเครื่องจักรกลงานสัตว์5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131012403 งานบริการเครื่องจักรกลหนัก5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231012404 งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331012405 งานเครื่องสูบและชลประทาน5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431012406 งานเครื่องจักรกลอาหาร5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531012407 งานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลโรงงานฟาร์ม5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631012408 งานแก้ปัญหาเครื่องกลเกษตร5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731012409 งานเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831012410 งานไฟฟ้าในโรงงานฟาร์ม5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931012411 งานอิเล็กทรอนิกส์เครื่องกลเกษตร5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031012412 งานเก็บรักษาผลผลิตเกษตร5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131012413 งานขนถ่ายและขนส่งผลผลิตเกษตร5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231012414 งานออกแบบและทดสอบชิ้นส่วนเครื่องกลหนัก5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331012415 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431012416 เครื่องจักรกลสนามกอล์ฟ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531012417 การวางแผนและการบริหารงานการเกษตร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631012418 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731012419 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831012501 งานเครื่องกลเรือพาณิชย์5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931012502 งานเครื่องกลไฟฟ้าเรือ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031012503 งานระบบปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.