ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131010001 งานเครื่องยนต์เล็ก1-4-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231010002 งานจักรยานยนต์1-4-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331010003 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน1-4-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431010004 งานเครื่องยนต์ดีเซล1-4-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531012001 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631012002 เครื่องยนต์สันดาปภายใน3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731012003 งานทดลองเครื่องกล1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831012004 งานซ่อมเครื่องยนต์2-3-3 (0)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931012005 งานส่งกําลังยานยนต์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031012006 งานเครื่องล่างยานยนต์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131012007 งานไฟฟ้ายานยนต์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231012008 วิศวกรรมยานยนต์3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331012009 งานแก้ปัญหาเครื่องกล2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431012101 งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531012102 งานปั้มและหัวฉีด2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631012103 งานปรับอากาศยานยนต์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731012104 งานเกียร์อัตโนมัติ2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831012105 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน2-3-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931012106 งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031012107 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131012108 งานปรับแต่งเครื่องยนต์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231012109 งานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์3-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331012110 วิศวกรรมดีเซล3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431012111 งานตัวถังรถยนต์5-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531012112 งานสีรถยนต์2-3-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631012113 งานเชื้อเพลิงแก็สยานยนต์3-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731012114 งานเครื่องมือกลยานยนต์5-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831012115 งานประดับยนต์1-2-2 (12)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931012116 งานบริการยานยนต์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031012201 งานบริการเทคโนโลยีเครื่องกลต้นกําลัง5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131012202 งานบริการระบบไอน้ำอุตสาหกรรม5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231012203 งานบริการเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331012204 งานบริการเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431012205 งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531012206 งานบํารุงรักษาระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631012207 กระบวนการผลิต3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731012208 การส่งถ่ายความร้อน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831012209 การทําความเย็นอุตสาหกรรม3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931012210 การปรับอากาศอุตสาหกรรม3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031012211 วิศวกรรมโรงต้นกําลัง3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131012212 เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231012213 ชิ้นส่วนเครื่องกล3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331012214 ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431012301 งานติดตั้งเครื่องยนต์เรือ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531012302 เกียร์เรือ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631012303 ใบจักรเรือ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731012304 ไฟฟ้าในเรือ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831012305 งานซ่อมเครื่องยนต์เรือ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931012306 การเขียนแบบและอ่านแบบเรือ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031012307 ความต้านทานและกําลังเรือ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5203 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
> bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti
travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.