ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131172006 ประมาณราคา3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231172007 การออกแบบเรือด้วยคอมพิวเตอร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331172008 การบริหารงานอุตสาหกรรมการต่อเรือ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431172009 วิศวกรรมโครงสร้างทางน้ำ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531172010 การเคลื่อนที่และการสั่นสะเทือน3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631172011 ความต้านทานและขับเคลื่อนเรือ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731172101 การออกแบบอุปกรณ์จับยึดในการต่อเรือ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831172102 งานโครงสร้างทางน้ำ30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931172103 งานต่อเรือไม้6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031172104 งานต่อเรือโลหะ6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131172105 งานต่อเรือไฟเบอร์กลาส6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231172106 งานซ่อมบํารุงเรือ6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331172107 งานตอกหมันและตกแต่งสี4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431172108 งานตกแต่งภายในเรือ4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531172109 งานท่อในเรือ4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631172110 เขียนแบบเรือ 24-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731172111 งานต่อเรือจําลอง6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831172112 การขนถ่ายวัสดุในเรือ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931172113 การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031172114 เครื่องจักรกลงานต่อเรือ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131172115 การใช้แผนที่และเข็มทิศเดินเรือ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231172116 งานต่อเรืออะลูมิเนียม6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331172117 งานติดตั้งเครื่องยนต์เรือ4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431172118 ไฟฟ้าในเรือ4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531172119 ระบบสื่อสารเรือ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631172120 อิเล็กทรอนิกส์เรือ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731172121 กฎการเดินเรือสากล2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831172122 การเดินเรือในน่านน้ำไทย2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931172123 กฎหมายต่อเรือและสิ่งปลูกสร้างทางน้ำ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031172124 งานโครงสร้างเรือ4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131172125 งานประกอบตัวเรือ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231172126 ใบจักรและหางเสือเรือ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331174101 ปฏิบัติงานต่อเรือ 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431174102 ปฏิบัติงานต่อเรือ 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531174103 ปฏิบัติงานต่อเรือ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631174104 ปฏิบัติงานต่อเรือ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731176001 โครงการ0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831180001 เขียนแบบเครื่องกล4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931182001 การอ่านแบบและเขียนแบบกระสวน1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031182002 กระบวนการหล่อ 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131182003 วิเคราะห์ทรายหล่อ4-0-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231182004 โลหะวิทยางานหล่อ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331182005 การออกแบบงานหล่อโลหะ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431182006 การทดสอบและตรวจสอบงานหล่อ4-0-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531182007 กระบวนการหล่อ 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631182101 งานกระสวน0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731182102 งานหล่อ 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831182103 งานหล่อ 26-0-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931182104 งานหล่อ 36-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031182105 การซ่อมบํารุงรักษา4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.