ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
121082117 การปฎิบัติงานจัดสวน0-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
221082119 ระบบไฟฟ้าในอาคาร2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
321083002 ระบบสุขาภิบาลในอาคาร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
421083004 ไฟฟ้าในอาคาร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
521088501 โครงการ*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
621092004 การระดับ 11-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
721092005 การระดับ21-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
821112201 การวางผังโรงงานและการติดตั้ง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
921112202 งานวางผังโรงงานและการติดตั้ง0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
102119-1001 ไฟฟ้าเบื้องต้น--0 (0)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1121192008 สายส่งและสายอากาศ2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1221192102 โครงข่ายสายตอนนอก1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1321192103 การสื่อสารด้วยเส้นใยแสง2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1421192104 การสื่อสารดาวเทียม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1521192109 วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1621192118 โปรแกรมคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1721192120 คณิตศาสตร์โทรคมนาคม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1821211001 คณิตศาสตร์ช่างโยธา2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1921211002 การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2021211003 วัสดุก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2121211004 การสำรวจเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2221211005 เทคนิคก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2321211006 หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2421212001 การสำรวจเพื่องานก่อสร้าง2-2-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2521212002 การสำรวจเส้นทาง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2621212003 การประมาณราคางานก่อสร้าง2-2-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2721212004 การประมาณราคางานโยธา1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2821212005 งานสำรวจและงานระดับ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2921212007 การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3021212008 คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3121212009 เทคนิคงานโยธา2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3221212011 กลศาสตร์โครงสร้าง1-1-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3321212012 เครื่องจักรกลงานโยธา2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3421212101 งานไม้0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3521212103 เครื่องจักรกลงานไม้0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3621212105 งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3721212106 งานโยธา0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3821212107 การอ่านแบบ1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3921212111 การทำหุ่นจำลอง0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4021212112 การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 21-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4121212113 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4221212115 ความปลอดภัยในงานโยธา2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4321218001 ฝึกงาน*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4421218501 โครงการ0-0-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4521281002 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4621281003 วงจรไฟฟ้า2-2-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4721281004 ไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งาน2-2-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4821281005 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ2-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4921281006 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์2-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5021281007 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร2-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.