ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
134062401 การออกแบบและตกแต่งทรงผม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
234062402 การแต่งหน้า นวดหน้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
334062403 การแต่งเล็บ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
434062404 การนวดแผนโบราณและอบสมุนไพร4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
534062405 การนวดฝ่าเท้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
634064001 ปฏิบัติงานธุรกิจงานประดิษฐ์ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
734064002 ปฏิบัติงานธุรกิจงานประดิษฐ์ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
834064003 ปฏิบัติงานธุรกิจงานประดิษฐ์ 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
934064004 ปฏิบัติงานธุรกิจงานประดิษฐ์ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1034064101 ปฏิบัติงานคหกรรมบริการ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1134064102 ปฏิบัติงานคหกรรมบริการ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1234064103 ปฏิบัติงานคหกรรมบริการ 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1334064104 ปฏิบัติงานคหกรรมบริการ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1434064201 ปฏิบัติงานการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1534064202 ปฏิบัติงานการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1634064203 ปฏิบัติงานการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1734064204 ปฏิบัติงานการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1834064301 ปฏิบัติงานบริการสุขภาพและเสริมสวย 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1934064302 ปฏิบัติงานบริการสุขภาพและเสริมสวย 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2034064303 ปฏิบัติงานบริการสุขภาพและเสริมสวย 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2134064304 ปฏิบัติงานบริการสุขภาพและเสริมสวย 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2234066001 โครงการ0-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2337024002 ปฏิบัติการจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2437024003 ปฏิบัติการจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2537024004 ปฏิบัติการจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2637024005 ปฏิบัติการจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม 50-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2737024102 ปฏิบัติการทําแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรม 21-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2837024103 ปฏิบัติการทําแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรม 31-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2937024104 ปฏิบัติการทําแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรม 41-3-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3037024105 ปฏิบัติการทําแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรม 50-0-0 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3137024202 ปฏิบัติการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3237024203 ปฏิบัติการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3337024204 ปฏิบัติการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3437024205 ปฏิบัติการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 50-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3537032451 ภาษาเขมร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3639011001 เทคโนโลยีสารสนเทศ4-0-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3739011002 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 14-0-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3839011003 ระบบฐานข้อมูล4-0-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3939011004 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4039012001 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ4-0-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4139012002 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี4-0-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4239012003 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4339012004 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4439012005 การออกแบบและพัฒนาเว็บ4-0-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4539012006 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 12-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4639012007 วิศวกรรมซอฟต์แวร์4-0-3 (0)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4739012008 การโปรแกรมด้วย XML4-0-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4839012009 การโปรแกรมเว็บ 14-0-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4939012010 การโปรแกรมเว็บ 22-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5039012011 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจเบื้องต้น3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.