ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
120001612 เพศศึกษา2-0-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
220001724 พลศึกษา 1 (บาสเกตบอล)0-2-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
320001728 พลศึกษา 2 (เปตอง)0-2-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
420002001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 10-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
520002002 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 20-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
620002003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 30-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
720002004 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 40-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
820002005 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 30-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
920002006 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 60-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1020002009 กิจกรรมสถานศึกษาชุมชนและสังคม 10-2-0 (2)กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1120003201 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ 12-0-2 (0)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1220003301 พระพุทธศาสนา 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1320003302 พระพุทธศาสนา 22-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1420003303 พระพุทธศาสนา 32-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1520003402 วิทยาศาสตร์ 41-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1620003403 วิทยาศาสตร์ 51-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1720003501 คณิตศาสตร์ 32-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1820003503 คณิตศาสตร์ 52-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1920003504 คณิตศาสตร์ 62-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2020003505 คณิตศาสตร์ 52-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2120003901 ความปลอดภัย1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2220004004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ฯ 20-2-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2320006104 การพูดในที่ประชุมชน2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2420006105 การเขียนหนังสือราชการ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2520006205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 12-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2620006303 เหตุการณ์ปัจจุบัน2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2720007001 การฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2820010001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ2-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2920010002 การจัดการธุรกิจเบื้องต้น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3020010003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3120010004 การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3220010005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3320010006 การเงินส่วนบุคคล1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3420010007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3520010008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3620010042 การจัดการธุรกิจเบื้องต้น0-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3720011001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3820011002 การเป็นผู้ประกอบการ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3920011003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4020011006 กฎหมายแรงงาน1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4120011301 วัสดุก่อสร้าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4220012001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4320012002 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4420012102 การบัญชีห้างหุ้นส่วน1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4520012103 การบัญชีบริษัทจำกัด1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4620012109 กระบวนการจัดทำบัญชี1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4720012114 การบัญชีอุตสาหกรรม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4820014003 งานเครื่องกล 20-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4920020001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5020020002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.