ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
1301212110 วิเคราะห์โครงสร้าง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2301212111 การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3301215101 งานโยธา 1*-*-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4301215102 งานโยธา 2*-*-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5301215103 งานโยธา 3*-*-3 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
6301215104 งานโยธา 4*-*-3 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
7301218002 ฝึกงาน 1*-*-2 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
8301218003 ฝึกงาน 2*-*-2 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
9301218501 โครงงาน4-0-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
10301218502 โครงงาน 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
11301218503 โครงงาน 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12301260001 English for Aircraft Maintenance Technician 1 1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13301260002 English for Aircraft Maintenance Technician 21-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
14301260005 Aircraft Technical Drawing0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
15301260006 Aircraft Hand Tools and Workshop Safety 1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
16301260007 Tools Special tools and Precision tools Using Practical Skill0-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
17301260008 Welding Brazing and Soldering0-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
18301260009 General English for Aircraft Maintenance Technician 11-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
19301260010 General English for Aircraft Maintenance Technician 21-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
20301260012 Specific English for Aircraft Maintenance Technician 21-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
21301261001 Civil Aviation Requirements, Laws and Regulations 2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
22301261002 Material and Hardware1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
23301261003 Airfamr maintenance practices and materials3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
24301261004 Electrical Fundamental for Aviation Maintenance 2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25301261005 Electronic Fundamentals for Aviation Maintenance2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
26301261006 Aircraft Maintenance Procedures2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
27301261007 Digital Techniques/Electronic Instrument Systems 1 3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
28301261008 Digital Techniques/Electronic Instrument Systems 21-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
29301261009 Electrical Fundamentals 1 1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
30301261010 Electrical Fundamentals 21-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
31301261011 Electronic Fundamental3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
32301261012 Material and Hardware 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
33301261013 Material and Hardware 23-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
34301262001 Gas Turbine Engine for Aviation2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35301262002 Piston Engine2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36301262003 Aircraft Systems and Structure2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
37301262004 Aircraft Landing Gear, Hydraulic, Pneumatic, Fuse Position and Warning Systems2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
38301262005 Engine Fuel Systems, Fuel Metering and Induction Systems 1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
39301262006 Digital Techniques, Computers and Associated Devices1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
40301262007 Aircraft Communication and Navigation Systems2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
41301262008 Aircraft Instruments1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
42301262009 Maintenance and Practice 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
43301262010 Maintenance and Practice 22-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
44301262011 Maintenance and Practice 33-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45301262012 Maintenance and Practice 42-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46301262013 Maintenance and Practice 52-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47301262014 Maintenance and Practice 62-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48301262015 Maintenance and Practice 71-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49301262016 Maintenance and Practice 82-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50301262017 Maintenance and Practice 92-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.