ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
1201018501 โครงงาน4-0-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2201019008 พลังงานทดแทน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3201022001 เขียนแบบเครื่องมือกล 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4201022002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5201022003 ทฤษฎีเครื่องมือกล2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
6201022004 วัดละเอียด1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
7201022005 คณิตศาสตร์เครื่องมือกล2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
8201022006 กลศาสตร์เครื่องมือกล2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
9201022007 กรรมวิธีการผลิต2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
10201022008 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 12-6-4 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
11201022009 โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12201022010 อบชุบโลหะ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13201022011 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
14201022101 เขียนแบบเครื่องมือกล 21-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
15201022102 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 22-6-4 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
16201022103 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 32-6-4 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
17201022104 ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
18201022105 ลับคมเครื่องมือตัด1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
19201022106 ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
20201022109 ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
21201022110 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
22201022201 แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
23201022301 แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
24201028001 ฝึกงาน*-2-4 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25201028501 โครงงาน4-0-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
26201031001 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
27201032001 เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 10-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
28201032002 เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 20-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
29201032003 ทดสอบแบบทำลายสภาพ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
30201032004 ทดสอบแบบไม่ทําลายสภาพ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
31201032005 เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 10-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
32201032006 เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 10-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
33201032007 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
34201032008 กระบวนการเชื่อม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35201032009 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36201032010 มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
37201032011 ผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 10-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
38201032012 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
39201032102 งานออกแบบผลิตภัณฑ์0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
40201032103 ผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 20-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
41201032106 โลหะวิทยาเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
42201032107 ผลิตภัณฑ์พลาสติก*-*-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
43201032110 ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม*-*-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
44201032111 วัสดุช่างเชื่อม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45201032112 งานสี0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46201032113 เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 30-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47201032114 เชื่อมซ่อมบำรุง*-*-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48201032201 เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 20-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49201032202 เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 20-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50201032204 โครงสร้าง*-*-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5203 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
> bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti
travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.