ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
122016302 การพัฒนาบุคลิกภาพ4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
222022003 กิจกรรมการวิชาชีพ 12-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
322022004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 22-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
422032002 การประชาสัมพันธ์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
522033002 ลีลาศ0-2-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
622033003 มารยาทและการสมาคม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
722042212 ระบบเสียง1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
822101242 ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น0-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
922222222 โฮมรูม0-1-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1023012123 การจัดประชุมสัมมนา2-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1124000101 ผ้าและการแต่งกาย0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1224000102 อาหารครอบครัว2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1324000103 ศิลปะและการออกแบบ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1424000104 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1524000105 ศิลปประดิษฐ์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1624000106 ธุรกิจบริการคหกรรม2-2-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1724000107 มารยาทและการสมาคม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1824001001 ผ้าและการแต่งกาย6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1924001002 อาหารครอบครัว5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2024001003 ศิลปะและการออกแบบ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2124001004 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2224001005 ศิลปประดิษฐ์4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2324002001 ภาษาอังกฤษคหกรรม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2424002002 ศิลปะและการออกแบบ1-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2524002003 การจัดการธุรกิจคหกรรม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2624002004 ผ้าและการตัดเย็บ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2724002005 อาหารและโภชนาการเพื่อชีวิต1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2824002006 ศิลปประดิษฐ์1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2924002007 ศิลปประดิษฐ์1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3024002091 ฝึกงาน0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3124002901 ฝึกงาน (360 คาบ)0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3224010101 ผ้าและการแต่งกาย1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3324011001 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า1-2-2 (3)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3424011002 พื้นฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3524011003 การใช้ และบำรุงรักษาจักร1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3624011004 การออกแบบเสื้อ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3724011005 เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3824011006 เสื้อบุรุษเบื้องต้น0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3924011007 เสื้อผ้าเด็กเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4024011008 ความปลอดภัย2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4124011009 มนุษยสัมพันธ์2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4224011010 เครื่องวัดไฟฟ้า1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4324012001 ภาษาอังกฤษคหกรรม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4424012002 พื้นฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอ3-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4524012003 การใช้และการบำรุงรักษาจักร4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4624012004 ผ้าและการตัดเย็บ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4724012005 อาหารและโภชนาการเพื่อชีวิต1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4824012006 ศิลปประดิษฐ์1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4924012007 ความปลอดภัย2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5024012008 ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นเมือง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.