Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
124012304 การวิเคราะห์วัสดุผลิตภัณฑ์1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
224012305 การวางแบบตัดและการตัดเย็บอุตสาหกรรม1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
324012306 การเย็บระบบอุตสาหกรรม0-6-3 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
424012307 การตกแต่งผลิตภัณฑ์สำเร็จ1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
524012308 ดอกไม้สด 10-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
624012309 ดอกไม้สด 20-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
724012310 การจัดดอกไม้10-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
824012311 การจัดดอกไม้ 20-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
924012312 ทฤษฎีงานใบตองและแกะสลัก1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1024012313 งานใบตองและแกะสลัก 10-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1124012314 งานใบตองและแกะสลัก 20-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1224012315 งานใบตอง0-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1324012316 แกะสลัก10-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1424012317 แกะสลัก20-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1524012318 งานดอกไม้สดและใบตอง0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1624012319 หลักการประดิษฐ์ดอกไม้1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1724012320 ดอกไม้ประดิษฐ์ 10-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1824012321 ดอกไม้ประดิษฐ์ 20-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1924012322 ทฤษฎีงานตุ๊กตา1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2024012323 การประดิษฐ์ตุ๊กตา 10-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2124012324 การประดิษฐ์ตุ๊กตา 20-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2224012325 การออกแบบเครื่องใช้เครื่องตกแต่งบ้าน0-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2324012326 การตัดเย็บเครื่องใช้เครื่องตกแต่งบ้าน 10-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2424012327 การตัดเย็บเครื่องใช้เครื่องตกแต่งบ้าน 20-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2524012328 เย็บ-ปัก-ถัก0-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2624012329 การประดิษฐ์ของที่ระลึก0-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2724012330 การประดิษฐ์ของชำร่วย0-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2824012332 บรรจุภัณฑ์งานคหกรรม1-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2924012401 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานอาชีพ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3024012402 บัญชีต้นทุนเบื้องต้น1-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3124012403 การเก็บเอกสาร2-2-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3224012501 งานช่างไฟฟ้า 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3324013308 การตัดเย็บผ้าม่าน0-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3424013316 จิตวิทยาทั่วไป2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3524013317 มารยาทและการสมาคม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3624014201 132121320-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3724014301 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าในระบบอุตสาหกรรม10-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3824015001 โครงการ0-4-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3924020003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4024021001 การสุขาภิบาลอาหาร2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4124021002 โภชนาการเบื้องต้น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4224021003 หลักการประกอบอาหาร2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4324021004 การถนอมและแปรรูปอาหาร 11-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4424021005 การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4524021006 ความรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4624022004 ความปลอดภัยในโรงแรม1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4724022005 อาหารไทย0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4824022006 อาหารท้องถิ่น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4924022008 อาหารว่าง1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5024022009 น้ำพริกและเครื่องจิ้ม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5413 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 
106 | 107 | 108 | 109 | 
istanbul travesti marmaris travesti travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2024 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.