ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15731210007 การปฏิบัติงานก่อสร้าง0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25731212001 การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35731212002 การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45731212003 การประมาณราคางานโยธา2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55731212004 การบริหารและการจัดการก่อสร้างงานโยธา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65731212005 คอนกรีตเทคโนโลยี2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75731212006 ปฐพีกลศาสตร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85731212007 วัสดุงานทางและการทดสอบ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95731212014 วิศวกรรมการทาง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105731212102 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115731212103 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125731212104 วิศวกรรมการทาง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135731212105 วิศวกรรมฐานราก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145731212107 การวิเคราะห์โครงสร้าง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155731212108 คอนกรีตเทคโนโลยี1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165731212110 งานโยธา0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175731215101 งานโยธา 1*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185731215102 งานโยธา 2*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195731215103 งานโยธา 3*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205731215104 งานโยธา 4*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215731218001 ฝึกงาน*-*-4 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225731218002 ฝึกงาน 1*-*-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235731218003 ฝึกงาน 2*-*-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245731218501 โครงการ*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255731242107 การอนุรักษ์พลังงานความร้อน3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265731261001 Material and Hardware 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275731261002 Material and Hardware 23-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285731261003 Electrical Fundamentals for Aviation Maintenance2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295731261004 Electronic Fundamentals for Aviation Maintenance2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305731261005 Aircarft Technical Drawing0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315731261201 English for aircraft maintennace technician I4-6-4 (10)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325731261202 English for aircraft maintennace technician II4-6-4 (10)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335731261203 English for aircraft maintennace technician III4-6-4 (10)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345731261204 English for aircraft maintennace technician IV4-6-4 (10)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355731262001 Gas Turbine Engine for Aviation 2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365731262002 Reciprocating Engine (piston Engine)2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375731262003 Digital Technology/EIS2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385731262004 Basic Avionics2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395731262005 Aircarft Structure and System 12-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405731262006 Aircarft Structure and System 22-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415731262007 Aircraft Landing Gear, Hydralic, Pneumatic,Fuel Position & Warning System2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425731262101 Basic Aerodynamics (Fixed Wings Aerodynamics and flight Control)3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435731262102 Basic Aerodynamics (Rotary Wings Aerodynamics and flight Control)3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445731262103 Propulsion2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455731262104 Propeller0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465731262105 Sheet metal & Riveting Practical Skill Work Shop0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475731262106 Composite Material and Plastic Practical Skill0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485731262107 Covering & Finishing and Bonded Structures0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495731262108 Weight and Balance0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505731268001 On the job Training*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.