ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
141012407 ระบบควบคุมอัตโนมัติของยานยนต์0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
241012408 การควบคุมมลภาวะยานยนต์0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
341012501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 12-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
441012502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 20-9-4 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
541012601 เทคโนโลยียานยนต์พลังงานผสมผสาน0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
641013002 เชื้อเพลิงและการเผาไหม้3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
741013003 การออกแบบพัฒนาระบบยานยนต์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
841018501 โครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ 11-2-2 (3)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
941018502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 20-12-4 (12)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1041019009 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับงานการออกแบบ1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1141019010 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1241042001 การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1341042002 เครื่องจักรกลไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1441042003 ระบบควบคุม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1541042004 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1641042005 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1741042006 การดำเนินงานการจัดการ*-*-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1841042007 มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า*-*-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1941042008 เทคโนโลยีซ่อมบำรุงทางไฟฟ้า*-*-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2041042009 การจัดการพลังงานไฟฟ้า*-*-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2141042010 การป้องกันระบบไฟฟ้า*-*-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2241042105 เทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2341042106 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2441042117 พลังงานทางเลือก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2541042118 อุปกรณ์การจัดการพลังงานไฟฟ้า*-*-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2641042119 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2741042125 การสอบเทียบกระบวนการผลิต*-*-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2841042128 การซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบขับ*-*-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2941042136 การผลิตส่งจ่ายและจำหน่ายทางไฟฟ้ากำลัง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3041042140 เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล*-*-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3141042151 โรงจักรไฟฟ้า*-*-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3241042403 มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3341042404 การฝึกปฏิบัติระบบควบคุม0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3441042406 การซ่อมบำรุงทางไฟฟ้า0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3541042407 เทคโนโลยีไฟฟ้า 10-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3641042408 เทคโนโลยีไฟฟ้า 20-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3741042501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 10-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3841042502 โรงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 20-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3941042601 การฝึกปฏิบัติเทคโนโลยี0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4041043004 เทคโนโลยีการออกแบบระบบไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4141043005 ทฤษฎีและปฏิบัติการเครื่องมือวัด2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4241048502 โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 1*-*-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4341048503 โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 2*-*-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
444105-8501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 11-5-4 (6)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4541052001  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4641052002 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4741052003 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4841052005  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า33-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4941052006 การควบคุมกระบวนการและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5041052007 ระบบควบคุม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.