ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131192107 เทคนิคระบบโทรศัพท์สาธารณะ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231192108 วิทยาการก้าวหน้าระบบโทรศัพท์3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331192201 ระบบข่ายสายตอนนอก4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431192202 หลักการเคเบิลใยแก้วนําแสง4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531192203 การสํารวจและออกแบบข่ายสาย3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631192204 การติดตั้งข่ายสาย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731192205 การตัดต่อเคเบิล3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831192206 การบํารุงรักษาข่ายสาย3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931192207 งานเขียนแบบและอ่านแบบงานสายตอนนอก4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031192208 วิทยาการก้าวหน้าระบบข่ายสายตอนนอก3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131192301 เทคนิคระบบดิจิตอลมัลติเพล็กซ์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231192302 เทคโนโลยีระบบดิจิตอลทางสาย3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331192303 การบํารุงรักษาระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431192304 เครื่องมือวัดและทดสอบระบบเครือข่ายข้อมูล3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531192305 วิทยาการก้าวหน้าระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631192306 ระบบอินเตอร์เน็ต3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731192401 ระบบโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831192402 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931192403 เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031192404 การบํารุงรักษาระบบดิจิตอลไมโครเวฟ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131192405 ระบบดาวเทียม GPS1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231192406 ระบบ MATV เเละ CATV2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331192407 ระบบสตูดิโอและการผลิตรายการ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431192408 วิทยาการก้าวหน้าระบบสื่อสารวิทยุ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531194101 ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท์ 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631194102 ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท์ 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731194103 ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท์ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831194104 ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท์ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931194201 ปฏิบัติงานระบบข่ายสายตอนนอก 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031194202 ปฏิบัติงานระบบข่ายสายตอนนอก 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131194203 ปฏิบัติงานระบบข่ายสายตอนนอก 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231194204 ปฏิบัติงานระบบข่ายสายตอนนอก 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331194301 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431194302 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531194303 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631194304 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731194401 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารวิทยุ 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831194402 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารวิทยุ 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931194403 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารวิทยุ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031194404 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารวิทยุ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131196001 โครงการ0-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231201001 เครื่องมือและการวัดไฟฟ้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331201002 วงจรไฟฟ้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431201003 พื้นฐานงานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531202001 เทคโนโลยีดิจิตอล4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631202002 เทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731202003 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมการควบคุม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831202004 กลศาสตร์ของไหลและเทอร์โมไดนามิกส์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931202005 การควบคุมอัตโนมัติ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031202006 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.