ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131192306 ระบบอินเตอร์เน็ต3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231192401 ระบบโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331192402 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431192403 เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531192404 การบํารุงรักษาระบบดิจิตอลไมโครเวฟ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631192405 ระบบดาวเทียม GPS1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731192406 ระบบ MATV เเละ CATV2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831192407 ระบบสตูดิโอและการผลิตรายการ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931192408 วิทยาการก้าวหน้าระบบสื่อสารวิทยุ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031194101 ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท์ 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131194102 ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท์ 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231194103 ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท์ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331194104 ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท์ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431194201 ปฏิบัติงานระบบข่ายสายตอนนอก 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531194202 ปฏิบัติงานระบบข่ายสายตอนนอก 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631194203 ปฏิบัติงานระบบข่ายสายตอนนอก 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731194204 ปฏิบัติงานระบบข่ายสายตอนนอก 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831194301 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931194302 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031194303 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131194304 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231194401 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารวิทยุ 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331194402 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารวิทยุ 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431194403 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารวิทยุ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531194404 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารวิทยุ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631196001 โครงการ0-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731201001 เครื่องมือและการวัดไฟฟ้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831201002 วงจรไฟฟ้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931201003 พื้นฐานงานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031202001 เทคโนโลยีดิจิตอล4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131202002 เทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231202003 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมการควบคุม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331202004 กลศาสตร์ของไหลและเทอร์โมไดนามิกส์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431202005 การควบคุมอัตโนมัติ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531202006 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631202007 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม6-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731202008 เครื่องควบคุมกระบวนการ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831202101 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์และการควบคุม30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931202102 คอมพิวเตอร์และการควบคุม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031202103 อุปกรณ์ในงานการวัดและควบคุม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131202104 การดําเนินงานการวัดและควบคุม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231202105 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331202106 เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431202201 โครงสร้างทางเคมีปิโตรเลียม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531202202 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631202203 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731202204 การตรวจสอบการกัดกร่อน3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831202205 ระบบไฟฟ้าในงานปิโตรเลียม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931202206 เครื่องกลสถิต 13-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031202207 เครื่องกลสถิต 23-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.