ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
124012232 เค้กและการแต่งหน้าเค้ก0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
224012233 อาหารนานาชาติ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
324012235 ธุรกิจอาหาร1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
424012236 อุปกรณ์งานครัว2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
524012238 การจัดบริ การอาหารและเครื่องดื่ม1-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
624012241 สนทนาภาษาอังกฤษในงานอาหาร1-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
724012301 พื้นฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
824012302 การทำแบบตัดอุตสาหกรรม0-6-3 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
924012303 การทำแบบตัดอุตสาหกรรม1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1024012304 การวิเคราะห์วัสดุผลิตภัณฑ์1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1124012305 การวางแบบตัดและการตัดเย็บอุตสาหกรรม1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1224012306 การเย็บระบบอุตสาหกรรม0-6-3 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1324012307 การตกแต่งผลิตภัณฑ์สำเร็จ1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1424012308 ดอกไม้สด 10-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1524012309 ดอกไม้สด 20-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1624012310 การจัดดอกไม้10-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1724012311 การจัดดอกไม้ 20-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1824012312 ทฤษฎีงานใบตองและแกะสลัก1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1924012313 งานใบตองและแกะสลัก 10-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2024012314 งานใบตองและแกะสลัก 20-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2124012315 งานใบตอง0-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2224012316 แกะสลัก10-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2324012317 แกะสลัก20-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2424012318 งานดอกไม้สดและใบตอง0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2524012319 หลักการประดิษฐ์ดอกไม้1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2624012320 ดอกไม้ประดิษฐ์ 10-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2724012321 ดอกไม้ประดิษฐ์ 20-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2824012322 ทฤษฎีงานตุ๊กตา1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2924012323 การประดิษฐ์ตุ๊กตา 10-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3024012324 การประดิษฐ์ตุ๊กตา 20-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3124012325 การออกแบบเครื่องใช้เครื่องตกแต่งบ้าน0-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3224012326 การตัดเย็บเครื่องใช้เครื่องตกแต่งบ้าน 10-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3324012327 การตัดเย็บเครื่องใช้เครื่องตกแต่งบ้าน 20-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3424012328 เย็บ-ปัก-ถัก0-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3524012329 การประดิษฐ์ของที่ระลึก0-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3624012330 การประดิษฐ์ของชำร่วย0-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3724012332 บรรจุภัณฑ์งานคหกรรม1-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3824012401 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานอาชีพ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3924012402 บัญชีต้นทุนเบื้องต้น1-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4024012403 การเก็บเอกสาร2-2-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4124012501 งานช่างไฟฟ้า 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4224013308 การตัดเย็บผ้าม่าน0-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4324013316 จิตวิทยาทั่วไป2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4424013317 มารยาทและการสมาคม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4524014201 132121320-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4624014301 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าในระบบอุตสาหกรรม10-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4724015001 โครงการ0-4-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4824020003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4924021001 การสุขาภิบาลอาหาร2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5024021002 โภชนาการเบื้องต้น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.