ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
16031082105 กฎหมายและสัญญา2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
26031262101 Ground Operation2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36121052101 ตณิตศาสตร์อิล็กทรอนิกส์2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46140001103 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
56140001201 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
66140001301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
76140001401 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษาการเรียนรู้3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
86140001503 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
96140001601 สถิติเพื่องานอาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
106140002303 การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
116140002305 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
126141012401 ยานยนต์ไฟฟ้า2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
136141012402 วิศวกรรมยานยนต์ประยุกต์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
146340001501 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต3-0-3 (3)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
156340001601 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
166340002203 เทคโนโลยีส่วนต่อประสานผู้ใช้สมัยใหม่2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
17ม.3-0001 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น(ม.3_รวมสิน)1-2-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
18ม.3-0003 งานเชื่อมเบื้องต้น(มัธยม)0-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
19ม.3_0001 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น(ม.3)2-4-2 (6)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
20ม1-3_002 การงานและเทคโนโลยี(มัธยม)2-4-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
21ม3_ep001 งานไฟฟ้าเบื้องต้น(มัธยม)1-2-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
22DV31018002 ฝึกงาน 1*-*-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
23DV31058002 ฝึกงาน 1*-*-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
24ex31022102 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2*-*-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25ex31022107 ระบบการผลิตอัตโนมัติ*-*-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
26home-room โอมรูม1-0-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
27homeroom โฮมรูม0-1-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
28hr010002 โฮมรูม1-0-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
29HR020001 โฮมรูม1-0-0 (1)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
30HR020002 โฮมรูม1-0-0 (1)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
31hr030001 โฮมรูม1-0-0 (1)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
32hr030002 โฮมรูม1-0-0 (1)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
33hr040001 โฮมรูม1-0-0 (1)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
34hr040002 โฮมรูม1-0-0 (1)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35HR040004 โฮมรูม1-1-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36hr050001 โฮมรูม1-0-0 (1)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
37hr050002 โฮมรูม0-1-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
38PLCE3000 Professional Learning Community2-0-0 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
39s31262109 Ground Operation2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
40ss31032004 เทคโนโลยีการเชื่อม0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
41ss31049003 เซลแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
42ss31262102 Aircraft Systems2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
43ง..33101 การงานอาชีพ(แกนมัธยม)2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
44ง.000002 การงานและเทคโนโลยี(มัธยม)1-2-2 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45ง.030242 แกนมัธยม0-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46ง.030267 เขียนแบบเทคนิค(แกนมัธยม)0-2-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47ง.033101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี(แกนมัธยม)0-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48ง.040105 งานช่างพื้นฐาน (มัธยม)2-3-2 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49ง.040150 งานช่างพื้นฐาน(มัธยม)2-6-3 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50ง.040272 การออกแบบและตกแต่งภายใน(แกนมัธยม)0-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.