ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131082013 สภาวะแวดล้อม 12-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231082014 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 12-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331082017 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง22-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431082018 การบริหารและการจัดการงานก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531082101 การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631082102 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731082105 สถาปัตยกรรมไทย 22-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831082106 สภาวะแวดล้อม 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931082107 การบริหารและการจัดการงานก่อสร้าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031082108 การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม 10-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131082109 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231082110 การเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331082111 การวิบัติของอาคาร2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431082112 การวิบัติของอาคาร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531082113 การเสนอโครงการงานสถาปัตยกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631082114 วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731082115 วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งสวน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831082116 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 20-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931082117 โครงการงานสถาปัตยกรรม0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031082118 การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม 24-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131082119 ปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม 20-8-4 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231082120 การเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 24-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331084101 ปฏิบัติงานเทคนิคสถาปัตยกรรม 1*-*-4 (8)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431084102 ปฏิบัติงานเทคนิคสถาปัตยกรรม 20-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531084103 ปฏิบัติงานเทคนิคสถาปัตยกรรม 30-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631084104 ปฏิบัติงานเทคนิคสถาปัตยกรรม 40-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731086001 โครงการ0-4-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831090001 การสํารวจ5-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931090002 การระดับ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031090003 การคํานวณแผนที่3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131090004 เขียนแบบสํารวจ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231090005 ตรีโกณมิติทรงกลม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331090006 การสํารวจเส้นทาง5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431090007 การสํารวจด้วยภาพถ่าย2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531092001 การวางแผนงานสํารวจ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631092002 การจราจรและผังเมือง3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731092003 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831092004 ดาราศาสตร์ปฏิบัติ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931092005 การสํารวจชั้นสูง4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031092006 เครื่องมือสํารวจ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131092007 การสํารวจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231092008 การสํารวจเพื่อการก่อสร้าง4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331092009 การสํารวจเส้นทาง4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431092010 การสํารวจด้วยภาพถ่าย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531092011 การเขียนแบบสํารวจด้วยคอมพิวเตอร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631092012 การอ่านแบบงานสํารวจ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731092101 วิศวกรรมการทาง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831092102 การจัดการธุรกิจที่ดิน2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931092103 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031092104 การสํารวจด้วยระบบสัญญาณดาวเทียม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.