ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
132122127 ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษธุรกิจ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
232122128 การเขียนโครงการและรายงานภาษาอังกฤษ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
332122201 ภาษาจีน 14-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
432122202 ภาษาจีน 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
532122203 ภาษาจีน 34-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
632122204 ภาษาจีน 44-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
732122301 ภาษาญี่ปุ่น 14-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
832122302 ภาษาญี่ปุ่น 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
932122303 ภาษาญี่ปุ่น 34-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1032122304 ภาษาญี่ปุ่น 44-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1132122401 ภาษาฝรั่งเศส 14-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1232122402 ภาษาฝรั่งเศส 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1332122403 ภาษาฝรั่งเศส 34-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1432122404 ภาษาฝรั่งเศส 44-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1532122501 ภาษาเยอรมัน 14-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1632122502 ภาษาเยอรมัน 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1732122503 ภาษาเยอรมัน 34-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1832122504 ภาษาเยอรมัน 44-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1932124001 ภาษาต่างประเทศ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2032124002 ภาษาต่างประเทศ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2132124003 ภาษาต่างประเทศ 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2232124004 ภาษาต่างประเทศ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2332132001 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2432132002 การเขียนแบบเทคนิคเพื่อการออกแบบ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2532132003 การจัดการผลิตภัณฑ์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2632132004 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2732132005 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2832132006 การจัดแสดงสินค้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2932132007 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3032132008 วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมชนบทและเมือง3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3132132009 ภูมิปัญญาท้องถิ่น2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3232132010 วาดเขียนเพื่อการออกแบบ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3332134001 การจัดการผลิตภัณฑ์ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3432134002 การจัดการผลิตภัณฑ์ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3532134003 การจัดการผลิตภัณฑ์ 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3632134004 การจัดการผลิตภัณฑ์ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3733020003 การบัญชีเบื้องต้น21-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3833333333 กิจกรรม0-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3934001001 หลักศิลป์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4034001002 หลักเศรษฐศาสตร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4134001003 การบริหารงานบุคคล3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4234001004 อินทรีย์เคมี4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4334001005 การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4434010001 อุตสาหกรรมสิ่งทอขั้นพื้นฐาน1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4534010002 การใช้และการบํารุงรักษาจักรเย็บผ้า1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4634010003 การออกแบบเสื้อผ้า4-0-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4734010004 เสื้อผ้าสตรีขั้นพื้นฐาน1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4834010005 เสื้อผ้าบุรุษขั้นพื้นฐาน0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4934012001 อุตสาหกรรมสิ่งทอ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5034012002 ประวัติเครื่องแต่งกาย2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.