ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
122011220 ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
222011223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
322011720 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป2-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
422012001 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
522012002 กฎหมายธุรกิจ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
622012003 การบัญชี 22-3-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
722012004 การโฆษณา6-2-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
822012005 พิมพ์ดีดไทยขั้นพัฒนา1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
922012006 พิมพ์ดีดอังกฤษขั้นพัฒนา1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1022012007 การใช้เครื่องใช้สำนักงาน1-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1122012008 โปรแกรมการประมวลผลคำ 11-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1222012101 การบัญชีตั๋วเงิน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1322012102 การบัญชีห้างหุ้นส่วน2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1422012103 การบัญชีบริษัทจำกัด2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1522012104 การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1622012105 ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1722012106 การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1822012107 การบัญชีอุตสาหกรรมและใบสำคัญ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1922012108 การบัญชีเกี่ยวกับภาษี3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2022012109 กระบวนการจัดทำบัญชี0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2122012110 การบัญชีกับคอมพิวเตอร์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2222012111 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2322012112 การบัญชีสำหรับกิจการพิเศษ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2422012113 การบัญชีสินค้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2522012114 การบัญชีอุตสาหกรรม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2622012122 ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น0-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2722012201 การขาย 23-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2822012202 การขายปลีกและขายส่ง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2922012203 การขายตรง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3022012204 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3122012205 การโฆษณา1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3222012206 การจัดแสดงสินค้า0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3322012207 การค้นหาข้อมูลทางการตลาด4-0-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3422012208 การส่งเสริมการขาย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3522012209 การขายประกันชีวิต2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3622012210 ศิลปการขาย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3722012211 การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3822012212 การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3922012213 การจัดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4022012214 การจัดซื้อเบื้องต้น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4122012215 การบรรจุภัณฑ์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4222012217 หลักสหกรณ์เบื้องต้น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4322012301 ธุรกิจค้าปลีก0-0-8 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4422012302 ธุรกิจค้าปลีก 20-0-8 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4522012303 งานสำนักงาน1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4622012304 ธุรกิจค้าปลีก 40-0-8 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4722012305 งานสารบรรณ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4822012306 การใช้เครื่องใช้สำนักงาน1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4922012308 พิมพ์ดีดประยุกต์0-5-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5022012309 พิมพ์ดีดขั้นผลิต1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.