ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
122011007 พิมพ์ดีดอังกฤษ 11-2-1 (3)กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
222011009 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
322011010 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 20-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
422011011 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 10-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
522011012 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 20-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
622011015 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
722011016 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
822011017 กฎหมายพาณิชย์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
922011018 เอกสารธุรกิจ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1022011019 มารยาทและการสมาคม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1122011020 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1222011021 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1322011220 ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1422011223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1522011720 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป2-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1622012001 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1722012002 กฎหมายธุรกิจ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1822012003 การบัญชี 22-3-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1922012004 การโฆษณา6-2-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2022012005 พิมพ์ดีดไทยขั้นพัฒนา1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2122012006 พิมพ์ดีดอังกฤษขั้นพัฒนา1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2222012007 การใช้เครื่องใช้สำนักงาน1-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2322012008 โปรแกรมการประมวลผลคำ 11-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2422012101 การบัญชีตั๋วเงิน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2522012102 การบัญชีห้างหุ้นส่วน2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2622012103 การบัญชีบริษัทจำกัด2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2722012104 การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2822012105 ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2922012106 การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3022012107 การบัญชีอุตสาหกรรมและใบสำคัญ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3122012108 การบัญชีเกี่ยวกับภาษี3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3222012109 กระบวนการจัดทำบัญชี0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3322012110 การบัญชีกับคอมพิวเตอร์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3422012111 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3522012112 การบัญชีสำหรับกิจการพิเศษ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3622012113 การบัญชีสินค้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3722012114 การบัญชีอุตสาหกรรม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3822012122 ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น0-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3922012201 การขาย 23-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4022012202 การขายปลีกและขายส่ง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4122012203 การขายตรง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4222012204 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4322012205 การโฆษณา1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4422012206 การจัดแสดงสินค้า0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4522012207 การค้นหาข้อมูลทางการตลาด4-0-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4622012208 การส่งเสริมการขาย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4722012209 การขายประกันชีวิต2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4822012210 ศิลปการขาย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4922012211 การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5022012212 การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5203 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
> bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti
travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.