ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15621032002 งานเชื่อมไฟฟ้า 20-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25621032003 งานทดสอบแบบทำลายสภาพ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35621032004 งานทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45621032005 งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 11-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55621032006 งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 11-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65621032007 เขียนแบบช่างชื่อมโลหะ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75621032008 กระบวนการเชื่อม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85621032009 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95621032010 กลศาสตร์เครื่องกล2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105621032011 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 11-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115621032012 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125621032102 งานออกแบบผลิตภัณฑ์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135621032103 งานผลิตภัณฑ์เเละโลหะแผ่น 20-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145621032106 โลหะวิทยาเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155621032107 งานพลาสติก*-*-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165621032110 งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม*-*-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175621032111 วัสดุช่างเชื่อม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185621032112 งานสี1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195621032113 งานเชื่อมไฟฟ้า 30-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205621032114 งานเชื่อมซ่อมบำรุง*-*-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215621032201 งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 20-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225621032202 งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 20-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235621032204 งานโครงสร้าง*-*-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245621032207 มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255621032208 งานท่อ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265621032209 งานเชื่อมแก๊ส1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275621038001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285621038501 โครงการ*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295621042001 เขียนแบบไฟฟ้า0-4-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305621042002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315621042003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325621042004 เครื่องวัดไฟฟ้า1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335621042005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345621042006 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355621042007 เครื่องทำความเย็น2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365621042008 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375621042009 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385621042010 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395621042101 กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405621042102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415621042103 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร1-6-3 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425621042104 หม้อแปลงไฟฟ้า1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435621042105 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445621042106 เครื่องปรับอากาศ1-6-3 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455621042107 ดิจิตอลเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465621042109 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475621042110 อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485621042111 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495621042116 เครื่องปรับอากาศในรถยนต์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505621042120 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5203 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
> bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti
travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2015 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.