ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
134022301 เครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 14-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
234022302 การศึกษางานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
334022303 เทคนิคการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 14-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
434022304 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยเย็บ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
534022305 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในระบบอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
634022306 เทคนิคการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
734022307 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
834022308 การตกแต่งเสื้อผ้าสําเร็จรูป1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
934022309 เทคนิคการผลิตชุดชั้นในสําเร็จรูป4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1034022310 เทคนิคการทําเสื้อตัวอย่าง5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1134022311 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1234022312 ภาษาอังกฤษเทคนิคในงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1334022313 ศิลปการออกแบบเสื้อผ้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1434022314 การวิเคราะห์แบบตัดอุตสาหกรรม1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1534022315 ปฏิบัติการวิทยากรและการฝากอบรม3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1634022316 การวางแผนและการจัดลําดับการผลิต4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1734022317 เครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 23-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1834022318 การบริหารงานอุตสาหกรรม3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1934024001 ปฏิบัติการจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2034024101 ปฏิบัติการทําแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรม 11-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2134024201 ปฏิบัติการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2234026001 โครงการ0-8-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2334032001 ประวัติและวิวัฒนาการการแต่งกาย2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2434032002 กายวิภาคศาสตร์เพื่อการสร้างแบบ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2534032003 ศิลปศาสตร์การแต่งกาย1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2634032004 โครงสร้างและคุณสมบัติของผ้า2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2734032005 ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2834032006 การบริหารงานธุรกิจแฟชั่น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2934032007 เทคนิคการออกแบบเครื่องแต่งกาย1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3034032008 การทำเสื้อผ้าต้นแบบ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3134032009 การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแฟชั่น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3234032010 เทคนิคการนำเสนอผลงานแฟชั่น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3334032202 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3434032203 การออกแบบเสื้อผ้าบูติก1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3534032301 การวิเคราะห์เลือกใช้วัสดุ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3634032302 การออกแบบเพื่อการผลิตระบบอุตสาหกรรม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3734032303 การออกแบบคอลเล็คชั่นเครื่องแต่งกาย1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3834036001 โครงการ*-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3934040001 โภชนาการเพื่อสุขภาพ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4034040002 หลักการประกอบอาหารเบื้องต้น1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4134040003 การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4234040004 การถนอมอาหาร1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4334041003 การบริหารทรัพยากรบุคคล3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4434042001 โภชนาการ4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4534042002 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4634042003 ความปลอดภัยในงานอาหาร2-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4734042004 การจัดการธุรกิจอาหาร1-2-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4834042005 คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4934042006 ครัวและเครื่องใช้ในงานอาหาร1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5034042007 สัมมนาวิชาชีพอาหาร1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5203 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
> bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti
travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2015 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.