ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
1201282012 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2201282101 งานบริการคอมพิวเตอร์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3201282102 งานบริการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4201282103 งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5201282104 เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
6201282105 ไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
7201282106 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
8201282107 พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
9201282108 โปรแกรมสำนักงาน1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
10201282109 โปรแกรมเชิงวัตถุ 1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
11201282110 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12201282111 พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13201282112 พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
14201282113 การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
15201282114 พื้นฐานการสร้างแอนิเมชั่น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
16201282115 ระบบเสียงและระบบภาพในงานคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
17201288001 ฝึกงาน*-2-4 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
18201288501 โครงงาน4-0-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
19201289004 การบำรุงรักษาสาน1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
20201432001 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
21201432004 เครืองมือวัดในงานยานยนต์ไฟฟ้า1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
222100-1001 คณิตศาสตร์ช่างโยธา2--2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2321000001 ทฤษฎีช่างกลทั่วไป2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2421000002 งานฝึกฝีมือ 10-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2521000003 งานฝึกฝีมือ 20-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2621000004 เขียนแบบเทคนิค 11-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2721000005 เขียนแบบเทคนิค 21-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2821000006 วัสดุช่าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2921000007 งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3021000008 งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3121000009 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3221000010 งานไฟฟ้าทั่วไป1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3321000011 งานอีเล็กทรอนิกส์ทั่วไป1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3421000012 งานเครื่องมือกลทั่วไป0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3521000014 งานเชื่อมและโลหะแผ่นทั่วไป0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3621000021 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3721000022 การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3821000023 ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 90002-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3921000101 เขียนแบบเครื่องกล 11-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4021000102 เขียนแบบเครื่องกล 21-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4121000201 ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4221000202 ปฎิบัติไฟฟ้าเบื้องต้น0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4321000203 ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4421000204 ปฎิบัติอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4521000290 ฝึกงาน (360 คาบ)0-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4621000291 ฝึกงาน0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4721001001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4821001002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4921001003 งานฝึกฝีมือ10-6-2 (6)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5021001004 งานฝึกฝีมือ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.